Speaking Sample Part 2 – Topic TOYS

Chủ đề Toys là một trong những chủ đề thường xuyên xuất hiện trong trong Ielts Speaking. Trong bài này chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách trả lời các câu hỏi Speaking part 2 trong chủ đề này nhé!

Đề bài:
Describe a toy you liked in your childhood.
You should say:

  • What kind of toy it is
  • When you received it
  • How you played it
  • And how you felt about it

phamvietha

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG