Speaking 6.0 - 8.0 | IZONE

Speaking Sample Part 2 – Topic TRIPS AND TRAVELLING

Bài viết hôm nay sẽ hướng tới chủ đề Trips and Travelling – Các chuyến du lịch và đi du lịch. Chủ đề này rất đa dạng và nhiều bạn có thể liên hệ được, nhưng chúng ta cũng cần phải chú ý vì chính sự đa dạng này mà giám khảo có thể hỏi rất nhiều câu hỏi khó nhằn đó.

Đề bài: Describe a short trip that you frequently make but dislike.

Các bạn tham khảo câu hỏi và câu trả lời mẫu dưới đây nhé: