Speaking 6.0 - 8.0 | IZONE

Speaking Sample Part 3 – Topic TRIPS AND TRAVELLING

Bài viết hôm nay sẽ hướng tới chủ đề Trips and Travelling – Các chuyến du lịch và đi du lịch. Chủ đề này rất đa dạng và nhiều bạn có thể liên hệ được, nhưng chúng ta cũng cần phải chú ý vì chính sự đa dạng này mà giám khảo có thể hỏi rất nhiều câu hỏi khó nhằn đó.

Các bạn tham khảo câu hỏi và câu trả lời mẫu dưới đây nhé: