Speaking Sample Part 2 – Topic CONVERSATION

Chào các bạn, chúng ta đã cùng nhau giải quyết 3 câu hỏi của chủ đề Conversation Part 1, trong bài viết này hãy cùng IZONE tiếp tục với chủ đề Conversation Part 2 với câu hỏi về: “Describe an interesting conversation you had with someone.”

Các bạn tham khảo câu trả lời dưới đây nhé!

nguyenducanh

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG