Speaking 6.0 - 8.0 | IZONE

Speaking Sample Part 2 – Topic OBJECTS AND VALUABLE THINGS

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá các câu hỏi liên quan tới chủ đề Objects and valuable things, một trong những chủ đề thường xuyên xuất hiện trong IELTS Speaking nhé!

Describe something important to you that your family has had for a long time.

Đối với đa số, đây là một đề khá khó nhằn. Chắc chắn sẽ có những gia đình không giữ một đồ dùng gì lâu đến như vậy. Các bạn có thể nghĩ đến một vật gia truyền trong nhà mình (nhẫn, trang sức, đồng hồ quả lắc) nhưng khả năng cao là các bạn sẽ không biết từ vật gia truyền trong tiếng Anh là gì (family heirloom). Kể cả trong trường hợp bạn đã biết từ này, thì việc tả một cái “heirloom” như vậy cũng tương đối khó.
Mà trong 1 phút ngắn ngủi chuẩn bị, chúng ta không thể cứ đắn đo không biết chọn gì để tả được. Việc các bạn cần làm là chọn thật nhanh một vật thân thuộc với mình (căn nhà, xem máy, cuốn sách) và làm thế nào để thể hiện được vật này có ý nghĩa, gắn bó với gia đình mình.

Các bạn thử tham khảo một số ý tưởng trả lời dưới đây nha!