Speaking 6.0 - 8.0 | IZONE

Speaking Sample Part 1 – Topic TOYS

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá các câu hỏi liên quan tới chủ đề Toys, một trong những chủ đề thường xuyên xuất hiện trong IELTS Speaking nhé!

Các bạn thử tham khảo một số ý tưởng trả lời dưới đây nha!