Speaking Sample Part 1 – Topic CONVERSATION

Chào các bạn, trong bài viết này, IZONE xin gửi đến các bạn sample cho Part 1 của chủ đề Conversation. Một chủ đề khá gần gũi với bộ câu hỏi rất thú vị.

Dưới đây là câu hỏi và câu trả lời mẫu các bạn có thể tham khảo!

Có thể là hình ảnh về văn bản
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Vocabulary 1. make use of (v) tận dụng 2.perilous time (n) thời kỳ nguy hiểm 3. pandemic outbreak (n) bùng nổ dịch bệnh 4. in the literal sense of the word: theo nghĩa đen 5. comply with (v) tuân thủ theo 6.safety precaution guidelines (n) quy định bảo đảm an toàn'
Có thể là hình ảnh về văn bản
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Vocabulary 1. means of communication (n) phương tiện giao tiếp 2. texting etiquette (n) phép tắc khi nhắn tin 3. timely manner (n) khoảng thời gian hợp lý face-to-face conversation (n) nói chuyện trực tiếp'
Có thể là hình ảnh về văn bản
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Vocabulary 1. obscure (a) kỳ lạ, khó hiểu 2.have/got clue (a) thường dùng phủ định để nói không biết, không hiểu 3. baffle (v) ngạc nhiên, sốc 4. shun somebody (v) tránh xa, lảng tránh 5. sort something out (v) giải quyết vấn đề gì 6. on good terms: có mối quan hệ tốt'

nguyenducanh

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG