Speaking Sample Part 2 – Topic TECHNOLOGY

Trong bài viết lần này, các bạn hãy cùng IZONE tìm hiểu câu hỏi part 2 của chủ đề Technology và tham khảo cách thức trả lời qua bài mẫu dưới đây nhé!

Đề bài:

Describe an occasion when you were not allowed to use your mobile phone.
You should say:

When it was
Where it was
Why you were not allowed to use your mobile phone
And how you felt about it.

phamvietha

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG