Speaking Sample Part 2 – Topic TECHNOLOGY

Trong bài viết lần này, các bạn hãy cùng IZONE tìm hiểu câu hỏi part 2 của chủ đề Technology và tham khảo cách thức trả lời qua bài mẫu dưới đây nhé!

Đề bài:

Describe an occasion when you were not allowed to use your mobile phone.
You should say:

When it was
Where it was
Why you were not allowed to use your mobile phone
And how you felt about it.

phamvietha

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG