Speaking Sample Part 3 – Topic CONVERSATION

Chào các bạn, Hôm nay hãy cùng IZONE cùng xử lý nốt Part 3 chủ đề Conversations nhé! Mong rằng, qua Part 1Part 2, bạn đã học được nhiều từ vựng bổ ích và tự tin hơn với chủ đề này!

Có thể là hình ảnh về văn bản
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Vocabulary 1. thought-provoking (a) kích thích tư duy 2. critically-acclaimed (a) có danh tiếng 3. godsend opportunity (n) cơ hội ngàn năm có một 4. pleasant exchange (n) cuộc trao đổi thân mật 5. local food scene (n) ẩm thực địa phương 6. up-and-coming (a) có triển vọng 7. culinary arts (n) ẩm thực 8. entranced (a) thu hút, thích thú 9. insightful exchange (n) cuộc trao đổi có ý nghĩa'
Có thể là hình ảnh về văn bản
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Vocabulary 1. drawn to (v) thu hút, có thiên hướng vớ›i 2. endearing (a) dễ mến 3. person's charm (n) sự quyến rũ của một người 4. enticing (a) thú vị 5. capture the attention of (v) thu hút sự chú ý 6. underrated (a) đánh giá thấp'
Có thể là hình ảnh về văn bản
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Vocabulary 1. initiating conversation bắt đầu một cuộc trò chuyện 2. introverted individuals (n) những người hướ›ng nôi 3. clam up (v) im thin thít, ngại ngùng 4. extrovert personality (n) tính cách hướng ngoạ 5. catalyst (n) chất xúc tác 6. mutual interest (n) sở thích chung'

nguyenducanh

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG