Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 11: People and Places (Ngữ pháp: Comparatives and Superlatives)

I. Luyện nói Part 1

1. Where is your hometown? 

Các bạn hãy sử dụng các từ vựng gợi ý để trả lời các câu hỏi dưới đây trước nhé!

Từ vựng gợi ý:  

born and raised: sinh ra và lớn lên

located in: nằm ở

northern region: miền bắc

bustling city: thành phố náo nhiệt

complex history: nhiều lịch sử 

rich culture: giàu lịch sử

amazing food: ẩm thực ngon

Well, I was born and raised in Hanoi which is one of the biggest cities in Vietnam. It is located in the northern region of Vietnam. You know, Hanoi is a bustling city with a complex history and a rich culture. It also has amazing food and the people are very friendly too.

2. Would you prefer to live somewhere else?

Từ vựng gợi ý: 

countryside: vùng nông thôn

closer to nature: gần với thiên nhiên

soak up fresh air: hưởng khí trời

my whole life: cả cuộc đời

kind of a city person: người thích sống ở thành phố

hustle and bustle: sự bận rộn và náo nhiệt

convenient: tiện nghi

I want to visit the countryside to get closer to nature and soak up fresh air every morning but I don’t want to live there my whole life. To be honest, I am kind of a city person and I love the hustle and bustle of the city. It is very convenient and fun living in a big city.

3. Does your hometown have a lot of tourists?

Từ vựng gợi ý: 

the capital of: thủ đô của

famous for: nổi tiếng nhờ

historic attractions: di tích lịch sử

food culture: văn hoá ẩm thực

street vendors: hàng quán vỉa hè/ven đường

authentic: chân thực

all over the city: khắp thành phố

Definitely yes. Ha Noi is the capital of Vietnam and is famous for its history and culture. The historic attractions and museums here attract millions of tourists every year. There are many street vendors and restaurants that serve authentic and flavorful food all over the city.

II. Luyện nói Part 2

1. Describe your hometown 

You should say:

Describe the place

What is special about it?

Do you like living in it?

Từ vựng gợi ý:

center of economy, politics and culture: trung tâm kinh tế chính trị văn hoá

well known for: nổi tiếng về

tropical climate: khí hậu nhiệt đới 

scenery: phong cảnh 

romantic: lãng mạn

attract many tourists: thu hút nhiều du khách

everywhere that you look: mọi nơi

livelihood: mưu sinh/nguồn thu nhập

local: dân địa phương

street food: ẩm thực đường phố

flavorful: ngon 

affordable: có thể mua được/rẻ 

growing faster than ever before: phát triển nhanh hơn bao giờ hết

new development: sự phát triển/cải tiến mới

great education system: hệ giáo dục phát triển

environmental concerns: những quan ngại về môi trường

growth of the city: sự phát triển/mở rộng của thành phố

familiar and charming: quen thuộc và quyến rũ

polite and friendly: lịch sự và thân thiện

all things considered: sau khi cân nhắc mọi thứ

plan to: dự định

the rest of my life: đến hết cuộc đời

My hometown is the city of Hanoi. Hanoi is the capital of Vietnam and the country’s second-largest city. Hanoi’s now the country’s center of economy, politics and culture. Hanoi’s also well known for the typical tropical climate with four seasons. The scenery in Hanoi in fall is very romantic, which attracts many tourists during that time of the year.

In Hanoi, food is everywhere that you look and it is an important part of the livelihoods of many locals. Street food can be found on the main streets of Hanoi. Not only is the food flavorful but it is also affordable. For me that is the most wonderful thing about living in Hanoi

Living in Hanoi is a great experience. Hanoi is growing faster than ever before and there are many new buildings being put up everywhere. It’s got a great economic situation with an increasing number of chain stores and a developed education system. Though there are some environmental concerns, the growth of the city is positive for most of the people in Hanoi because their lives are getting much more convenient than ever before

I love Hanoi because I was born and raised here. Everything is so familiar and charming to me. The people here are very polite and friendly too. All things considered, it’s a great city to live in and I plan to stay here for the rest of my life

III. Tổng kết ngữ pháp + luyện nói lần 2

Hãy xem lại tổng kết ngữ pháp trong các sample phía trên và luyện nói lại các câu hỏi một lần nữa. 

Superlatives – so sánh nhất đã được sử dụng trong một số câu sau:

  • Well, I was born and raised in Hanoi which is one of the biggest cities in Vietnam. 
  • For me that is the most wonderful thing about living in Hanoi

Comparatives – so sánh hơn đã được sử dụng trong một số câu sau:

  • I want to visit the countryside to get closer to nature and soak up fresh air every morning but I don’t want to live there my whole life
  • Hanoi is growing faster than ever before
  • Though there are some environmental concerns, the growth of the city is positive for most of the people in Hanoi because it is much more convenient than ever before

maianhizone

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG