Fed up đi với giới từ gì? - Định nghĩa, cấu trúc và cách dùng

Fed up đi với giới từ gì? – Định nghĩa, cấu trúc và cách dùng

Nếu chúng ta đã quá quen thuộc với “bored” khi nói về cảm xúc buồn chán thì hãy đọc bài viết dưới đây để biết thêm 1 cách diễn đạt khi mô tả loại cảm xúc này với “fed up. Bên cạnh việc đưa ra định nghĩa của “fed up”, IZONE sẽ đưa ra cấu trúc và cách dùng của cụm từ này cũng như giải đáp câu hỏi: “Fed up đi với giới từ gì?”.

Định nghĩa Fed up

Theo từ điển Oxford, “Fed up” là một tính từ, với nghĩa là “bored or unhappy, especially with a situation that has continued for too long”, dịch ra tiếng Việt là “buồn chán, đặc biệt trong tình huống gì đó kéo dài quá lâu”.

  • Ví dụ: Most students became fed up with the lecture, which lasted for more than two hours. (Hầu hết học sinh đều cảm thấy chán tiết học, cái mà kéo dài hơn 2 tiếng) 
fed up đi với giới từ gì
>>> [Xem thêm]: Advice có đếm được không? – Định nghĩa, cấu trúc, cách dùng

Cách dùng, cấu trúc fed up – fed up đi với giới từ gì?

Khi muốn nói “buồn chán” chung chung, chúng ta có thể sử dụng “fed up” ngay sau to be hoặc một số động từ trạng thái như become, look, get

  • Ví dụ: Why does he look fed up? (Sao trông anh ấy chán trường vậy?)

Khi muốn nói “Buồn chán” vì một lý do gì, “fed up’ đi với giới từ “with” và chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc:  

Fed up + with + Noun/Ving

Như vậy, có thể thấy rằng Fed up thường đi với giới từ with.

  • Ví dụ: I started to become fed up with all the paperwork. (Tôi bắt đầu cảm thấy chán các công việc liên quan tới giấy tờ.) 
  • He is fed up with doing homework. (Anh ấy chán việc làm bài tập về nhà.)

Trong trường hợp vấn đề đã được nêu lên trước đó, chúng ta có thể dùng cấu trúc “fed up with it” với it dùng để nói về vấn đề đã đề cập trước đó.

  • Ví dụ: I hope he can find a good job soon. I am fed up with it. 

Khi đi với trạng từ, “fed up” thường đi với các trạng từ chỉ mức độ mạnh như really, very, absolutely, extremely, terribly,…..

  • Ví dụ: I am absolutely fed up with hearing about her problems. (Tôi cực kì chán khi phải nghe về vấn đề của cô ấy.) 

Trong trường hợp muốn diễn tả trạng thái “cực kỳ chán”, chúng ta có thể sử dụng một idiom là “fed up to the back teeth with something” để diễn tả.

  • Ví dụ: The employees were fed up to the back teeth with the promises from the boss. (Các nhân viên đã chán ngấy với những lời hứa hẹn từ ông chủ.)

Theo từ điển Oxford, trong văn phong thường ngày của tiếng Anh-Anh, nhiều người có thể sử dụng cấu trúc “Fed up of something”, tuy nhiên, cách nói này sẽ không được coi là đúng ngữ pháp theo tiêu chuẩn của tiếng Anh.

  • Ví dụ:  Michael is fed up of his job. (Michael thấy chán công việc của anh ấy.)  

IZONE hy vọng rằng, qua bài viết này, các bạn đã nắm được Fed up đi với giới từ gì, cấu trúc và cách sử dụng của cụm từ này như nào. Chúc các bạn học tốt!

GV IZONE: Ngô Đức Lộc

>>> [Xem thêm]:

Cách dùng cause và because? Cause và because khác nhau như thế nào?

By contrast là gì? Sử dụng sao cho đúng trong tiếng Anh và IELTS