Passive voice: Hữu dụng hơn bạn nghĩ!

Trong tiếng Việt, các bạn sẽ không bao giờ nói: “Cây bút này được mua bởi tôi cả”, đúng không? Điều này làm cho chúng ta ít có thói quen dùng thì bị động khi nói sang tiếng Anh, hoặc có một số bạn nghĩ là chỉ thêm vào để “làm màu”, đa dạng về grammar cho bài viết/nói của mình. Nhưng Passive voice có thể có rất nhiều ứng dụng cụ thể giúp các bạn tăng điểm Speaking/ Writing đấy: 

1. Người làm hành động chưa được biết đến cụ thể hoặc không quan trọng

Ex: Recently a scientist has published an article about the topic of psychiatry(tâm thần học)

→ Recently, the topic of psychiatry has been published on an article

2. Thông điệp cần được làm giảm bớt tính cá nhân(Writing Task 2)

Như các bạn (có thể) đã biết, ta nên tránh dùng các ngôn ngữ cá nhân “I,we, you” trong Writing để làm cho bài viết khách quan hơn, và một trong những cách dùng có lẽ là dễ dùng nhất là dùng Passive Voice.

Ex: We should not include the topic of racism in this discussion

→ The topic of racism should not be included in this discussion

3. Miêu tả một quy trình, quá trình (Writing Task 1 – Process)

Trong dạng đề Process, chúng ta có 2 loại đó là: Man-made process và Natural Process. Tất nhiên là với quy trình mà có con người can thiệp vào cá các bạn sẽ sử dụng đa phần là Passive voice thay vì active nhé.

Ex: People conducted the tests with four different types of reactors.

→ The tests were conducted with four different types of reactors.

4. Quy tắc Given-New( Quy tắc đoàn tàu)

Các bạn biết là toa tàu thì đuôi toa trước sẽ móc nối vào đầu toa sau đúng không? Trước tiên, hãy cùng mình xem qua 2 ví dụ này nhé

Eg: I(A) like reading books (B). My sister(C) has spark that interest(B) within me

I(A) like reading books (B). This interest(B) has been sparked by my sister(C)

Với cách viết như câu ở phía dưới sẽ giúp bạn cải thiện yếu tố “kết dính và mạch lạc”(Coherence & Cohesion) trong bài IELTS Writing rất đáng kể đấy. Việc đảo “This interest”(tương đương với tân ngữ của câu số 1) lên đầu giúp cho 2 câu văn của bạn có dạng “A-B.B-C” thay vì là “A-B.C-B”. Chú ý những chi tiết nhỏ này để giúp bạn nâng điểm Writing nhé. 

nguyentienthanh

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG