Cách dùng ĐÚNG cấu trúc HOW MANY, HOW MUCH + Bài Tập

Cấu trúc how many, how much là 2 cấu trúc ngữ pháp cơ bản và thường gặp trong Tiếng Anh. Bạn cần nắm chắc được cách dùng để ứng dụng trong giao tiếp và trong bài tập của mình. Hãy cùng IZONE tìm hiểu tất tần tật kiến thức về cấu trúc này trong bài viết dưới đây nha!

How many và how much là gì?

“Much” và “many” đều là những từ để chỉ số lượng/khối lượng trong tiếng Anh, diễn tả lượng ít/nhiều của sự vật/sự việc nào đó. Thông thường, 2 từ này đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ. 

Cả 2 cấu trúc “how much” và “how many” đều có nghĩa là “bao nhiêu”. Tuy nhiên cách dùng của chúng thì khác nhau. Cụ thể: 

 • “How much” dùng cho danh từ không đếm được
 • “How many” dùng cho danh từ đếm được

Ví dụ: 

 • How much milk left in the bottle? (Còn bao nhiêu sữa trong chai thế?)
 • How many cars does Andy have in his garage? (Andy có bao nhiêu chiếc xe trong garage thế?)

Cấu trúc how many và cách dùng

Định nghĩa: How many có nghĩa là “bao nhiêu” và được dùng để hỏi về số lượng của một sự vật/sự việc nào đó

Cấu trúc “how many” được dùng với các danh từ đếm được.

Cấu trúc how many

Ví dụ: 

 • How many eggs are there in our fridge? (Còn bao nhiêu trứng trong tủ lạnh của chúng mình vậy?)
 • How many digital devices do you have? (Bạn có bao nhiêu thiết bị điện tử?)

Cấu trúc 1: How many + động từ tobe

How many + Plural Noun (danh từ số nhiều) + are there …. ? 

=> Answer: There is/are + từ chỉ số lượng

Ví dụ: 

 • How many T-shirts are there in Tommy’s wardrobe? (Có bao nhiêu cái áo phông trong tủ quần áo của Tommy thế?)

=> There are 15. (có 15 cái)

 • How many shoes are there in that box? (Có bao nhiêu giày trong cái hộp đó thế?)

=> There are 3 pairs of shoes. (Có 3 đôi giày)

Cấu trúc 2: How many + động từ thường

How many + Plural Noun (danh từ số nhiều) + do/does/did + S + V…. ? 

=> Answer: S + V + từ chỉ số lượng

Ví dụ: 

 • How many bottles of juice do you want me to buy? (Bạn muốn tôi mua bao nhiêu chai nước hoa quả)

=> I want you to buy 5 bottles. (Tôi muốn bạn mua 5 chai.)

 • How many pounds of pears does Wendy need? (Wendy cần bao nhiêu cân lê vậy?)

=> She needs 5 pounds. (Cô ấy cần 5 ký)

Cấu trúc how much và cách dùng

Định nghĩa: How much có nghĩa là “bao nhiêu” và được dùng để hỏi về số lượng của một sự vật/sự việc nào đó hoặc dùng để hỏi giá tiền. 

Cấu trúc “how much” được dùng với các danh từ không đếm được.

Cấu trúc how much

How much dùng để hỏi số lượng

Cấu trúc 1: How much + động từ tobe

How much + Uncountable noun + is there …. ? 

=> Answer: There is/are + từ chỉ số lượng

Ví dụ: 

 • How much rice is there in the pot? (Còn bao nhiêu gạo trong hộp nữa?)
 • How much oil is there in that bottle? (Còn bao nhiêu dầu ăn trong chai vậy?)

Cấu trúc 2: How much + động từ thường

How much + Uncountable noun + do/does/did + S + V …. ? 

=> Answer: S + V + từ chỉ số lượng

Ví dụ: 

 • How much butter do you need to make this cake? (Bạn cần bao nhiêu bơ để làm ra chiếc bánh này?)
 • How much acohol did you take last night? (Bạn đã uống bao nhiêu rượu tối qua thế?)

How much dùng để hỏi giá

Cấu trúc 1: How much + động từ tobe

How much + is/are + S?
Answer: S + is/are + giá tiền

Ví dụ: 

 • How much is this black leather coat? (Chiếc áo da đen này có giá bao nhiêu?)
 • How much are these diamond necklaces? (Những chiếc vòng kim cương này có giá bao nhiêu?)

Cấu trúc 2: How much + động từ thường

How much + do/does + S + cost?

Answer: S + cost/costs + giá tiền

Ví dụ: 

 • How much does this white midi dress cost? (Chiếc váy dài trắng này có giá bao nhiêu vậy?)
 • How much does that beautiful heels cost? (Đôi giày cao gót xinh đẹp đó giá bao nhiêu vậy?)

Phân biệt cấu trúc how many và how much

Thường ngày, trong giao tiếp chúng ta thường phải sử dụng cả 2 cấu trúc là “how much” và “how many”. Tuy nhiên, để phân biệt rõ ràng 2 cấu trúc này thì không phải ai cũng biết. 

Cụ thể, chúng ta có thể phân biệt 2 cấu trúc này như sau: 

Cấu trúc how many how much

How muchHow many

Dùng trước danh từ không đếm được

Cách dùng: 

 • Dùng để hỏi số lượng/khối lượng
 • Dùng để hỏi giá

Dùng trước danh từ đếm được 

Cách dùng: 

 • Dùng để hỏi số lượng

>>> Tham khảo thêm: Cấu trúc since, for – Phân biệt để tránh nhầm lẫn, sử dụng sai

Bài tập cấu trúc how much và how many

Bài 1: Chọn đáp án đúng nhất cho các câu sau

 1. …………………….. sugar do you need for these cookies?
 1. How much
 2. How many
 3. How
 4. What
 1. …………………….. does this cake cost?
 1. How much 
 2. How many
 3. How
 4. How often
 1. …………………….. alumni does this class have?
 1. How much 
 2. How many
 3. How
 4. How often
 1. I have so …………………… things to do today.
 1. much
 2. many
 3. a little
 4. a bunch
 1. …………………… of our country is beautiful.
 1. much
 2. many
 3. a little
 4. a bunch
 1. A
 2. A
 3. B
 4. B
 5. A

Bài 2: Điền từ vào chỗ trống (Chọn how many/how much/many/much)

 1. We don’t have _________ orange juice left. We need to buy some more. 
 2. I wonder __________ this dress costs? It looks so charming. 
 3. Peter has __________ cacti in his garden 
 4. _________ of our northern area is hilly.
 5. _________ children are there in your English class?
 6. _________ cream do you need?
 7. The street was crowed last night with so ________ people.
 1. much
 2. how much
 3. many
 4. much
 5. how many
 6. how much
 7. many

Qua bài viết trên, IZONE đã giúp bạn phân biệt được cách dùng của cấu trúc how many và how much. Hy vọng rằng, các bạn sẽ không còn nhầm lẫn giữa 2 cấu trúc này nữa. Chúc các bạn học tốt!

thuvinalink

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG