Grammar Unit 5: Câu hỏi và Các từ hỏi

Trong bài viết trước, chúng ta đã làm quen với các từ loại chính trong tiếng Anh (Danh từ – Động từ – Tính từ – Trạng từ). Một số bạn có thể thắc mắc: vậy còn Từ hỏi (Question words) thì sao? Đó có phải là một loại từ loại mới, ngoài những từ loại đã học?

Để trả lời câu hỏi này, trong bài viết này chúng ta hãy tìm hiểu các loại câu hỏi và cách tạo thành chúng.

A. Câu hỏi nghi vấn

Xét câu hỏi sau đây:

      Are you crazy?

Để trả lời câu hỏi này, có 2 cách chính:

  • Đồng ý (Yes)
  • Phản đối (No).

Đó là lý do loại câu hỏi này được gọi là Yes-No questions (Câu hỏi nghi vấn).

Loại câu này có gì khác với câu khẳng định bình thường? Nếu sắp xếp lại thứ tự câu hỏi ở trên, ta sẽ có một câu khẳng định: You are crazy.

Một ví dụ khác:

      Do you love me?

=> bỏ trợ động từ Do đi, ta có câu khẳng định: You love me.

Vậy có thể thấy câu hỏi Yes-No được tạo ra bằng cách:

      1: Sắp xếp lại thứ tự từ của câu

      2: Bổ sung thêm trợ động từ ở đầu câu.

Tuy nhiên, các phần chính của câu hỏi vẫn giống như câu bình thường: vẫn có Chủ ngữ, Vị ngữ, Động từ chính, Trợ động từ…

B. Câu hỏi có từ hỏi

Xét câu sau đây:

      Where did you go?

Ở câu này cũng xảy ra điều giống như ở câu Do you love me? bên trên: trợ động từ (did) được đưa lên đầu câu. Vấn đề nằm ở từ Where đầu câu: từ loại của nó là gì, nó có tác dụng gì?

Tra từ Where vào từ điển Oxford ta có kết quả:

Vậy Where là một trạng từ, trạng từ này chỉ địa điểm (nơi mình đi đến). Điểm đặc biệt của trạng từ Where này là việc nội dung của nó (địa điểm nào) là chưa rõ ràng, cần người đối diện (người trả lời) điền vào.

Điều tương tự xảy ra với câu hỏi sau: What did they say?

Sau khi sắp xếp lại thứ tự câu, ta có câu sau: They did say what? 

Trong câu này, What là Nội dung điều họ nói => What là Tân ngữ của Say => What sẽ là một từ chỉ người/vật, từ loại của nó sẽ là Đại từ. Kiểm tra lại trong từ điển Oxford ta thấy:

Cũng giống câu Where do you go?, What ở đây chưa có nội dung rõ ràng, cần người trả lời điền vào.
Qua 2 ví dụ trên, ta có thể thấy các từ hỏi vẫn thuộc các từ loại bình thường (Trạng từ, Tính từ, Đại từ…). Điểm khác biệt ở đây là các từ này không có nội dung cụ thể, mà chỉ mang hàm ý: chỗ này thông tin chưa rõ, bạn hãy giúp tôi điền vào đi. Hàm ý này được đưa thẳng lên đầu câu để người nghe biết được ngay điều mình phải làm (trả lời dạng thông tin gì).

C. Bài tập

Bài tập 1: Các bạn hãy xem các câu hỏi sau đang thiếu dạng thông tin nào, và chọn từ hỏi tương ứng nhé:


1. do you live? – I live in London.
2. ‘s that girl? – She’s my sister.
3. do you go to school? – By bus.
4. do banks open? – At eight O’clock.
5. are you wearing that coat? – Because it’s hot!

Bài tập 2: Các bạn hãy đặt câu hỏi cho phần được đánh dấu trong câu trả lời nhé:

Example:

He drank juice. – What did he drink?


1. – They went to Spain
2. – He writes novels.
3. – Mary likes soccer
4. – The girls watched a film.
5. – He discovered the truth.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

nguyenducanh

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG