Basic IELTS Reading | IZONE

Series Basic IELTS Reading

Basic IELTS Reading - More Girls than Boys Fail to Attend Primary School

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn, hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc “More Girls than Boys Fail to Attend Primary School” nhé! (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Despite the progress in raising educational enrolment rates for both males and females in the past threeContinue reading "Basic IELTS Reading – More Girls than Boys Fail to Attend Primary School"

Basic IELTS Reading - UNIT 1: MAIN ELEMENTS FOR SURVIVAL

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện kỹ năng Reading, hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc “Main elements for survival” nhé! A. BÀI ĐỌC (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) The main elements required for survival are food, fire, shelter and water. Những yếu tố cần thiết đểContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 1: MAIN ELEMENTS FOR SURVIVAL"

Basic IELTS Reading - UNIT 2: THE PEACE CORPS

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc: “The Peace Corps” nhé! A. BÀI ĐỌC (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) On March 1, 1961, President John F. Kennedy issued an order creating the Peace Corps. Vào ngàyContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 2: THE PEACE CORPS"

Basic IELTS Reading - UNIT 3: SOLAR COLLECTOR

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. BÀI ĐỌC (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Solar collectors absorb heat from the sun’s rays. Các tấm thu năng lượng mặt trời hấp thụ nhiệt từContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 3: SOLAR COLLECTOR"

Basic IELTS Reading - UNIT 4: HOW TO BORROW BOOKS

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện kỹ năng Reading,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. BÀI ĐỌC (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Most libraries require you to register before you are allowed to borrow any of their materials Hầu hết các thư việnContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 4: HOW TO BORROW BOOKS"

Basic IELTS Reading - UNIT 5: THE CANCER PRONE PERSONALITY

A. BÀI ĐỌC (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Paragraph A:One of the reasons scientists think that there is a link between stress and cancer is the idea that there may be a cancer-prone personality. Đoạn A: Một trong những lý do các nhà khoa học cho rằng stress có mối liên hệ vớiContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 5: THE CANCER PRONE PERSONALITY"

Basic IELTS Reading - UNIT 6: FRIENDS OF THE EARTH TRUTH

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn, hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc “Friends of the earth truth” nhé! A. BÀI ĐỌC FRIENDS OF THE EARTH TRUTH (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Friends of the Earth Trust is an educational charity set upContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 6: FRIENDS OF THE EARTH TRUTH"

Basic IELTS Reading - UNIT 7: SUPERMARKET

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn, hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc “Supermarket” nhé! A. BÀI ĐỌC SUPERMARKET (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) When you visit a supermarket you probably think you know exactly what you are going to buy, but theContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 7: SUPERMARKET"

Basic IELTS Reading - UNIT 8: CROWDING HUMAN LIFE

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện kỹ năng Reading, hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc “Crowding human life” nhé! A. BÀI ĐỌC CROWDING HUMAN LIFE (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) In 1950, there were only 2.5 billion people in the world.  Now there are 5.3 billionContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 8: CROWDING HUMAN LIFE"

Basic IELTS Reading - UNIT 9: POLLUTING THE AIR

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn, hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc “Polluting the air” nhé! A. Bài đọc Polluting the air (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Every moment, all of us are affecting the atmosphere. Ở mỗi khoảnh khắc, tấtContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 9: POLLUTING THE AIR"

Basic IELTS Reading - UNIT 10: A DEMOCRATIC MEETING

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện kỹ năng Reading, hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc “A democratic meeting” nhé! A. Bài đọc A democratic meeting (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) There are three principles that are all-important to democracy, and they are all-important to the running ofContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 10: A DEMOCRATIC MEETING"

Basic IELTS Reading - UNIT 11: SOCIAL WORKER

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn, hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc “Social worker” sau nhé! (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Social workers are often the first people met by a person in need of human services Nhân viên công tác xã hội làContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 11: SOCIAL WORKER"

Basic IELTS Reading - UNIT 12: POPULATION GROWTH

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện kỹ năng Reading, hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc “Population growth” nhé. A. Bài đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) In the next decade, population growth will probably add to world hunger problems. Trong thập kỷ tới, sự gia tăngContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 12: POPULATION GROWTH"

Basic IELTS Reading - UNIT 13: EMERGENCY FIRE PROCEDURE

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện kỹ năng Reading,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc “Emergency fire procedure” sau nhé! A. BÀI ĐỌC “EMERGENCY FIRE PROCEDURE” (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) If you detect a fire, call emergency, 1999, and the Fire Department, 9+911. Nếu bạnContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 13: EMERGENCY FIRE PROCEDURE"

Basic IELTS Reading - UNIT 14: OUT OF THE WILD, INTO OUR HOMES

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc “OUT OF THE WILD, INTO OUR HOMES” sau nhé! A. BÀI ĐỌC (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Many of the earth’s creatures die because of choices humans make. NhiềuContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 14: OUT OF THE WILD, INTO OUR HOMES"

Basic IELTS Reading - UNIT 15: WHAT IS HAPPENING TO OUR PLANET

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn, hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc “What is happening to our planet” nhé! A. BÀI ĐỌC WHAT IS HAPPENING TO OUR PLANET (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Sometimes humans kill animals indirectly Đôi khi conContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 15: WHAT IS HAPPENING TO OUR PLANET"

Basic IELTS Reading - UNIT 17: HOT DAYS, HOT NIGHTS

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. BÀI ĐỌC (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Paragraph A: Here is what global warming could do in a few years: in Dallas, a doubled level ofContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 17: HOT DAYS, HOT NIGHTS"

Basic IELTS Reading - UNIT 18: HEALTH EDUCATION BOOKLET

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn, hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc “Health education booklet” nhé! A. BÀI ĐỌC HEALTH EDUCATION BOOKLET (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Bleeding can usually be stopped by applying pressure to the cut for 2 or 3Continue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 18: HEALTH EDUCATION BOOKLET"

Basic IELTS Reading - UNIT 19: GLOBAL WARMING

Chúng ta cùng bổ sung vốn từ về môi trường với một bài đọc nói về một vấn đề đang rất được quan tâm nhé. A. Bài đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) It seems as if every time you turn on the television news, you hear one or the other of theContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 19: GLOBAL WARMING"

Basic IELTS Reading - UNIT 20: UNIVERSITY OF WESTERN SYDNEY MACARTHU

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện kỹ năng Reading, hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc “University of Western Sydney Macarthu“ A. Bài đọc University of Western Sydney Macarthu (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) About University of Western Sydney Macarthur Về trường Đại học phía Tây SydneyContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 20: UNIVERSITY OF WESTERN SYDNEY MACARTHU"

Basic IELTS Reading - UNIT 21: OUR DIET MATTERS

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 21: OUR DIET MATTERS"

Basic IELTS Reading - UNIT 22: ALL ABOUT RENTING

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 22: ALL ABOUT RENTING"

Basic IELTS Reading - UNIT 23: ALL ABOUT RENTING 2

I. Bài đọc All about renting 2 Tiếp tục với series bài đọc cải thiện kỹ năng Reading, hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc “All about renting 2″. (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) SAFETY- It is important to all of us to feel safe and secure in ourContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 23: ALL ABOUT RENTING 2"

Basic IELTS Reading - UNIT 24: HOW NEW YORK BECAME AMERICA'S LARGEST CITY

I. Bài đọc How New York became American’s largest city Tiếp tục với series bài đọc cải thiện kỹ năng Reading, hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc “How New York became American’s largest city” nhé. (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) In the 18th century, New York was smallerContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 24: HOW NEW YORK BECAME AMERICA’S LARGEST CITY"

Basic IELTS Reading - UNIT 25: PUBLIC LIBRARIES

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 25: PUBLIC LIBRARIES"

Basic IELTS Reading - UNIT 26: REAL-TIME ELECTRONIC DISCUSSION FOR TEACHING WRITING

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 26: REAL-TIME ELECTRONIC DISCUSSION FOR TEACHING WRITING"

Basic IELTS Reading - UNIT 27: HELP! VOLUNTEERS WANTED

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 27: HELP! VOLUNTEERS WANTED"

Basic IELTS Reading - UNIT 28: MODERN EXAMINATIONS

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 28: MODERN EXAMINATIONS"

Basic IELTS Reading - UNIT 29: MORE CAVITIES NEEDED

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 29: MORE CAVITIES NEEDED"

Basic IELTS Reading - UNIT 30: OUR EXPLODING POPULATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện kỹ năng Reading, hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc “Our exploding population: problems and solutions” nhé. I. Bài đọc Our exploding population: problems and solutions (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Almost everyone thinks about the future. Hầu như tất cảContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 30: OUR EXPLODING POPULATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS"

Basic IELTS Reading - UNIT 31: VICTORIA EXPLORE

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc “Victoria explore” nhé! A. BÀI ĐỌC VICTORIA EXPLORE (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Be an Explorer The charm of the Victoria region holds many different and unique landscapes. TrởContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 31: VICTORIA EXPLORE"

Basic IELTS Reading - UNIT 32: U.S. PUBLIC SCHOOLS: WHAT'S WRONG WITH THEM

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn, hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc “What’s wrong with them” nhé! A. BÀI ĐỌC (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) There are many people in the U.S. today who are not satisfied with the education that theirContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 32: U.S. PUBLIC SCHOOLS: WHAT’S WRONG WITH THEM"

Basic IELTS Reading - UNIT 33: Getting Started with E-mail

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 33: Getting Started with E-mail"

Basic IELTS Reading - UNIT 34: Educating Our Mobile Children

Giáo dục luôn là mối quan tâm hàng đầu của xã hội, vậy nên bạn có thể bắt gặp chủ đề này xuất hiện rất nhiều trong các đề thi IELTS. Hãy cùng nhau mở rộng vốn từ liên quan đến chủ đề này qua bài đọc “Educating Our Mobile Children” nhé! A. Bài đọcContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 34: Educating Our Mobile Children"

Basic IELTS Reading - UNIT 35: Which Is Better, Tap Water or Bottled Water?

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 35: Which Is Better, Tap Water or Bottled Water?"

Basic IELTS Reading - UNIT 36: Job-Sharing: Half a Job is Better than None

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn, hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc “Job sharing: Half a job is better than none” nhé. I, Bài đọc Job sharing: Half a job is better than none (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) The socialContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 36: Job-Sharing: Half a Job is Better than None"

Basic IELTS Reading - UNIT 37: Food agency takes on industry over junk labels

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 37: Food agency takes on industry over junk labels"

Basic IELTS Reading - UNIT 38: How Shops Can Exploit People's Herd Mentality to Increase Sales

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Basic IELTS Reading – UNIT 38: How Shops Can Exploit People’s Herd Mentality to Increase Sales"