Listening 0 – 3.0 | IZONE

Có gì trong chuyên mục Listening 0-3? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Chuyên mục Listening 0-3 cung cấp cho bạn các bài hội thoại có sử dụng các hiện tượng ngữ pháp trong các bài học ngữ pháp cơ bản ở chuyên mục Grammar 0-3. Mỗi bài Listening đều được mở đầu bằng link dẫn đến bài học ngữ pháp tương ứng, các bạn hãy học bài ngữ pháp đó trước rồi mới xem nội dung của bài Listening nhé:

Sau khi nghe, bạn sẽ được làm bài tập giúp nhớ bài lâu hơn, và được chấm điểm ngay sau khi hoàn thành:

Với những phần bạn không nghe được, hãy yên tâm vì đã có transcript (được dịch sẵn các từ khó) giúp bạn phát triển tai nghe của mình:

Không chỉ vậy, sẽ có các câu hỏi mở rộng về bài nghe, giúp đào sâu thêm chủ điểm ngữ pháp được học trong bài:

Sau khi cố gắng động não trả lời các câu hỏi mở rộng, khi xem giải thích đáp án, , bạn sẽ được ôn tập và nắm chắc chủ điểm đó:

Hãy bắt đầu khám phá series vô cùng bổ ích này với bài viết đầu tiên này nhé.