Listening cơ bản – Unit 8: Do you …? (present simple questions)

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 8: Do you…? (present simple questions) nhé.

Audio bài nghe:

(Nguồn: ello.org)

Phần 1: Điền từ vào chỗ trống


Todd: What (1) you do on Sunday?
Shantel: I also (2)my time on Sunday. I really like to (3 my friends and, sometimes, we go to festivals or (4) new cities, and we eat a lot of really good food.
Todd: Oh, that sounds fun.
Shantel: Actually, we also really enjoy (5) . Do you like camping?
Todd: I love camping. I love the outdoors. I go hiking often.
Shantel: Oh, me, too.
Todd: Oh, that’s cool. What about Sunday evening?
Shantel: Oh, Sunday evening, I relax. I cook a big (6) , and I listen to music, and, sometimes, I read my book, but, often, I (7) very early on Sunday.
Todd: Oh, wow.
Shantel: And you?
Todd: Well, on Sunday, I (8) . I usually order food. I order pizza or maybe I eat at a restaurant, and then, later in the evening, on Sunday, I always (9) . My favorite (10) is on Sunday night.

Todd: What do you do on Sunday?

Shantel: I also enjoy (tận hưởng) my time on Sunday. I really like to meet my friends and, sometimes, we go to festivals (lễ hội) or visit (thăm quan) new cities, and we eat a lot of really good food.

Todd: Oh, that sounds fun.

Shantel: Actually, we also really enjoy camping (cắm trại). Do you like camping?

Todd: I love camping. I love the outdoors (hoạt động ngoài trời). I go hiking (leo núi) often.

Shantel: Oh, me, too.

Todd: Oh, that’s cool. What about Sunday evening?

Shantel: Oh, Sunday evening, I relax (thư giãn). I cook a big dinner, and I listen to music, and, sometimes, I read my book, but, often, I go to sleep (đi ngủ) very early (sớm) on Sunday.

Todd: Oh, wow.

Shantel: And you?

Todd: Well, on Sunday, I don’t cook. I usually order (đặt hàng) food. I order pizza or maybe I eat at a restaurant, and then, later in the evening, on Sunday, I always watch TV. My favorite TV show (chương trình truyền hình) is on Sunday night.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

Phần 2: Các câu hỏi mở rộng:

  1. Thì hiện tại đơn (Present Simple) trong câu “What do you do on Sunday?” được dùng để làm gì?
  2. Trả lời câu hỏi “Do your parents speak English?” là “Yes, they does” có đúng không? 
  3. Trong bài trên, ta có thể tìm thấy bao nhiêu vị trí của trạng từ “often”? 

1. Thì hiện tại đơn (Present Simple) trong câu “What do you do on Sunday?” được dùng để hỏi về thói quen hay việc người còn lại hay làm vào ngày Chủ Nhật

2. Không. Câu trả lời đúng phải là “Yes, they do”.

3. Hai vị trí: 

a. I go hiking often => đứng cuối câu

b. often, I go to sleep very early on Sunday => đứng trước chủ ngữ 

Ngoài ra 1 vị trí thường gặp nữa của trạng từ chỉ tần suất “often” là sau chủ ngữ, trước động từ thường. Ví dụ: I often go hiking. 

nguyentienthanh

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG