Reading 3.0 - 4.5 | IZONE

Oxford Read & Discover – Unit 11: The History of Clothes

(Nguồn:  Oxford Read & Discover)

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé!

A. Bài Đọc

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Đoạn giới thiệu

People started wearing clothes about 100,000 years ago. Their clothes were made of animal skins. People also used to weave grass together to make rough fabric. Clothes were probably the same for men and women.

Đoạn 1: Making Fabrics

About 8,000 years ago, people learned to weave threads together to make pieces of fabric.They used threads of wool, cotton, or linen.They sewed the pieces of fabric together to make simple tunics. These early clothes were like our T-shirts today, but they were longer. Later, people used looms for weaving. This linen tunic from ancient Egypt is now in a museum. It’s about 1,500 years old.We don’t have many clothes as old as this tunic. Fabric doesn’t usually last long, so people throw old clothes away. If we want to know about clothes in the past, we can look at old paintings

The spinning wheel was invented about 2,500 years ago in India. With spinning wheels, people could make thread more quickly, so making fabric was easier. Fabrics became more comfortable. If you were rich, you could buy lots of different clothes.

This picture was painted in 1434. It’s from Belgium in Europe and it shows a rich

man and woman.The man is wearing a long tunic. At this time, men in Europe and in

Asia wore tunics. The woman is holding the front of her dress.There’s beautiful decoration on her dress, but its shape is simple. It’s like a tunic, but it’s longer

than the man’s tunic

Đoạn 2: The First Pants

The first pants, or trousers, were very simple. They were made of two pieces of fabric sewn together – a front piece and a back piece. They were worn under a tunic.

This photo is from about 1870 and it shows a woman from Pakistan wearing a salwar kameez, which means ‘pants-tunic’. In America and Europe at that time, women wore long dresses or skirts.

Đoạn 3: Modern Clothes

The first clothes were made of a few pieces of fabric. Then people got better at sewing, and clothes became more complicated.There were different pieces of fabric for the front and the back of a coat, for the sleeves, and for the collar. In a modern jacket, there are sometimes 60 different pieces of fabric. Not all modern clothes are as complicated as a jacket.You can make a T-shirt or a sweatshirt with only four pieces of fabric. Look carefully at some of your clothes. How many pieces of fabric are there?

B. Bài Tập

Sau khi đã hiểu rõ bài đọc, bạn hãy thử sức với bài tập sau nhé!

Bài 1: Hoàn thành trò chơi đoán từ dưới đây và tìm từ bí mật

1. purse


2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Từ bí mật:

Bài 2: Hoàn thành các câu dưới đây với các từ cho sẵn trong bảng


1. tumics
2.
3.
4.
5.

Bài 3: Trả lời các câu hỏi sau


1. When did people start wearing clothes?
=>
2. What were clothes made of about 8,000 years ago?
=>
3. What invention helped people to make thread about 2,500 years ago?
=>

Bài 4: Hoàn thành các ô trống sau với các từ cho sẵn

beautiful     big      black      blue      dress      expensivegreen      hat      long      shoes      tunic      white


Adjectives:
1. long
2.
3.
4.
Colors:
1.
2.
3.
4.
Clothes:
1.
2.
3.
4.

Bài 5: Sử dụng những từ vựng ở bài 4 để miêu tả bức tranh sau: (Đáp án mang tính chất tham khảo)

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

Các bạn hãy xem lại các từ vựng trong bài ở bảng tổng hợp dưới đây nhé!

Từ vựngNghĩa
People started wearing clothes about 100,000 years ago. Con người bắt đầu mặc quần áo cách đây khoảng 100.000 năm.
Their clothes were made of animal skins.Quần áo của họ được làm bằng da động vật.
People also used to weave grass together to make rough fabric.Người ta cũng từng đan cỏ với nhau để làm vải thô.
About 8,000 years ago, people learned to weave threads together to make pieces of fabric. Khoảng 8.000 năm trước, con người đã học cách đan các sợi chỉ với nhau để tạo thành các mảnh vải.
They used threads of wool, cotton, or linen.Họ sử dụng sợi len, bông hoặc vải lanh.
They sewed the pieces of fabric together to make simple tunics .Họ khâu các mảnh vải lại với nhau để tạo thành những chiếc áo chẽn đơn giản.
Later, people used looms for weaving. Sau này, người ta sử dụng khung cửi để dệt vải.
This linen tunic from ancient Egypt is now in a museum.Chiếc áo dài bằng vải lanh từ thời Ai Cập cổ đại này hiện nằm trong viện bảo tàng.
We don’t have many clothes as old as this tunic. Chúng tôi không có nhiều quần áo cũ như chiếc áo dài này.
Fabric doesn’t usually last long, so people throw old clothes away.Vải thường không giữ được lâu, vì vậy mọi người thường vứt quần áo cũ đi.
Fabric doesn’t usually last long, so people throw old clothes away.Vải thường không giữ được lâu, vì vậy mọi người thường vứt bỏ quần áo cũ.
The spinning wheel was invented about 2,500 years ago in India.Bánh xe quay được phát minh cách đây khoảng 2.500 năm ở Ấn Độ.
With spinning wheels, people could make thread more quickly, so making fabric was easier. Với bánh xe quay, con người có thể tạo sợi nhanh hơn, vì vậy việc chế tạo vải cũng dễ dàng hơn.
Fabrics became more comfortable. Vải trở nên thoải mái hơn.
It’s from Belgium in Europe and it shows a rich man and woman.Nó đến từ nước Mỹ ở châu Âu và nó cho thấy một người đàn ông và phụ nữ giàu có.
The woman is holding the front of her dress.Người phụ nữ đang giữ phía trước của chiếc váy của cô ấy.
There’s beautiful decoration on her dress, but its shape is simple. Chiếc váy của cô ấy được trang trí rất đẹp, nhưng hình dáng của nó rất đơn giản.
The first pants, or trousers, were very simple. Những chiếc quần đầu tiên, hay quần tây, rất đơn giản.
This photo is from about 1870 and it shows a woman from Pakistan wearing a salwar kameez, which means ‘pants-tunic’.Bức ảnh này chụp khoảng năm 1870 và nó cho thấy một phụ nữ đến từ Pakistan mặc một chiếc áo dài cách tân (salwar kameez), có nghĩa là “quần-áo dài”.
Then people got better at sewing, and clothes became more complicated.Sau đó, mọi người giỏi hơn trong việc may vá, và quần áo trở nên phức tạp hơn.
There were different pieces of fabric for the front and the back of a coat, for the sleeves, and for the collar.Có những mảnh vải khác nhau cho mặt trước và mặt sau của áo khoác, cho tay áo và cổ áo.
There were different pieces of fabric for the front and the back of a coat, for the sleeves, and for the collar.Có những mảnh vải khác nhau cho mặt trước và mặt sau của áo khoác, cho tay áo và cổ áo.
You can make a T-shirt or a sweatshirt with only four pieces of fabric.Bạn có thể may áo phông hoặc áo len chỉ với bốn mảnh vải.
There’s beautiful decoration on her dress, but its shape is simple.Có trang trí đẹp trên váy của cô ấy, nhưng hình dạng của nó rất đơn giản.
How many pieces of fabric are there?Có tất cả bao nhiêu mảnh vải?