Writing 6.0 - 8.0 | IZONE

Phân tích Writing Task 1 – Unit 1 – Airport redevelopment

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích cách viết bài của giảng viên IZONE và hoàn thiện bài writing task 1 sau đây nhé!

Đề bài: The plans below show the site of an airport now and how it will look after redevelopment next year.

A. Translation (Dịch)

Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 1 trên, các bạn hãy làm bài dịch sau để có thể củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp khi gặp đề writing này nhé.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Introduction

The maps above illustrate the differences between the present-day South West Airport and the proposed remodelled building in the upcoming year.

Overview

Overall, while the main structure of the building will remain almost the same, the airport is expecting substantial new services and the expansion of the Gates area.

Body 1

With regards to the main halls, the outline is expected to stay unchanged, but some facilities will be relocated, and others will be installed. In the departure hall, the check-in counter will take the place of the cafe, and in its place, there will be a Bag drop zone, while the cafe will be moved to the opposite corner of the hall. Another cafe will be set up in the arrival hall, together with an ATM and a car hire service, which will all run along the right-hand side of the building. The last adjustment is the doubled number of entrances in both of the halls.

Body 2

Walking past the Security passport control in the new plan, passengers will see some new shops leading to the gates, the area that will see the most change. The rectangular gate area anticipates an expansion into a much larger Y-shaped area, accommodating 18 gates instead of the present 8 gates. To move across the gates, passengers will ride a Sky train, as opposed to the walkway at present.

B. Analyze (Phân Tích)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Sau khi đã dịch xong các câu trong phần A, các bạn hãy đưa ra nhận xét về vai trò của từng phần và câu trong bài writing trên nhé

Introduction

The first picture shows the layout of an art gallery, and the second shows some proposed changes to the gallery space.

Overview

It is clear that the total amount of acid rain emissiIt is clear that significant changes will be made in terms of the use of floor space in the gallery. There will be a completely new entrance and more space for exhibitions.

Body Paragraph 1

At present, visitors enter the gallery through doors which lead into a lobby. However, the plan is  to move the entrance to the Parkinson Court side of the building, and visitors will walk straight  into the exhibition area. In place of the lobby and office areas, which are shown on the existing  plan, the new gallery plan shows an education area and a small storage area.

Body Paragraph 2

The permanent exhibition space in the redeveloped gallery will be about twice as large as it is  now because it will occupy the area that is now used for temporary exhibitions. There will also  be a new room for special exhibitions. This room is shown in red on the existing plan and is not  currently part of the gallery.

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

Từ vựngNghĩa
present-day (adj) 
The maps above illustrate the differences between the present-day South West Airport and the proposed remodelled building in the upcoming year.
ngày nay
Các bản đồ trên minh họa sự khác biệt giữa Sân bay Tây Nam ngày nay và tòa nhà được đề xuất tu sửa trong năm tới.
remodel (v)
The maps above illustrate the differences between the present-day South West Airport and the proposed remodelled building in the upcoming year.
tu sửa
Các bản đồ trên minh họa sự khác biệt giữa Sân bay Tây Nam ngày nay và tòa nhà được đề xuất tu sửa trong năm tới.
remain almost the same
Overall, while the main structure of the building will remain almost the same, the airport is expecting substantial new services and the expansion of the Gates area.
gần như được giữ nguyên
Nhìn chung, trong khi cấu trúc chính của tòa nhà sẽ gần như được giữ nguyên, sân bay đang mong đợi đáng kể  các dịch vụ mới và sự mở rộng của khu vực Cổng.
expansion (n)
Overall, while the main structure of the building will remain almost the same, the airport is expecting substantial new services and the expansion of the Gates area.
sự mở rộng
Nhìn chung, trong khi cấu trúc chính của tòa nhà sẽ gần như được giữ nguyên, sân bay đang mong đợi đáng kể  các dịch vụ mới và sự mở rộng của khu vực Cổng.
With regards to
With regards to the main halls, the outline is expected to stay unchanged, …
Đối với
 Đối với các hội trường chính, phác thảo dự kiến ​​sẽ không thay đổi, …
stay unchanged
With regards to the main halls, the outline is expected to stay unchanged, …
không thay đổi
Đối với các hội trường chính, phác thảo dự kiến ​​sẽ không thay đổi, …
relocate (v)
…  but some facilities will be relocated, and others will be installed.
di dời…
nhưng một số cơ sở sẽ được di dời và những cơ sở khác sẽ được lắp đặt.
install (v)
…  but some facilities will be relocated, and others will be installed.
lắp đặt
… nhưng một số cơ sở sẽ được di dời và những cơ sở khác sẽ được lắp đặt.
take the place
In the departure hall, the check-in counter will take the place of the cafe, and in its place, there will be a Bag drop zone, while the cafe will be moved to the opposite corner of the hall.
thay cho
Ở sảnh khởi hành, quầy làm thủ tục sẽ thay cho quán cà phê, ở vị trí của nó sẽ có khu vực thả Túi, còn quán cà phê sẽ được chuyển sang góc đối diện của sảnh.
moved to
In the departure hall, the check-in counter will take the place of the cafe, and in its place, there will be a Bag drop zone, while the cafe will be moved to the opposite corner of the hall.
chuyển sang
Ở sảnh khởi hành, quầy làm thủ tục sẽ thay cho quán cà phê, ở vị trí của nó sẽ có khu vực thả Túi, còn quán cà phê sẽ được chuyển sang góc đối diện của sảnh.
set up
Another cafe will be set up in the arrival hall, together with an ATM and a car hire service, which will all run along the right-hand side of the building. 
thiết lập
Một quán cà phê khác sẽ được xây dựng ở sảnh đến, cùng với một máy ATM và dịch vụ cho thuê xe hơi, tất cả sẽ chạy dọc theo bên tay phải của tòa nhà.
all run along
Another cafe will be set up in the arrival hall, together with an ATM and a car hire service, which will all run along the right-hand side of the building. 
chạy dọc theo
Một quán cà phê khác sẽ được xây dựng ở sảnh đến, cùng với một máy ATM và dịch vụ cho thuê xe hơi, tất cả sẽ chạy dọc theo bên tay phải của tòa nhà.
adjustment 
The last adjustment is the doubled number of entrances in both of the halls.
điều chỉnh
Cái được điều chỉnh cuối cùng là số lượng lối vào tăng gấp đôi ở cả hai sảnh.
doubled
 The last adjustment is the doubled number of entrances in both of the halls.
gấp đôi
Cái được điều chỉnh cuối cùng là số lượng lối vào tăng gấp đôi ở cả hai sảnh.
lead to
Walking past the Security passport control in the new plan, passengers will see some new shops leading to the gates the area that will see the most change. 

Đi qua
khu vực kiểm soát hộ chiếu An ninh trong kế hoạch mới, hành khách sẽ thấy một số cửa hàng mới dẫn đến các cổng, khu vực mà sẽ thấy nhiều thay đổi nhất.
see the most change
Walking past the Security passport control in the new plan, passengers will see some new shops leading to the gates the area that will see the most change
thấy nhiều thay đổi nhất.
Đi qua khu vực kiểm soát hộ chiếu An ninh trong kế hoạch mới, hành khách sẽ thấy một số cửa hàng mới dẫn đến các cổng, khu vực mà sẽ thấy nhiều thay đổi nhất.
anticipate
 The rectangular gate area anticipates an expansion into a much larger Y-shaped area, accommodating 18 gates instead of the present 8 gates.
dự kiến
Khu cổng hình chữ nhật dự kiến ​​mở rộng thành khu vực hình chữ Y lớn hơn rất nhiều, có sức chứa 18 cổng thay vì 8 cổng như hiện nay.
accommodate (v)
The rectangular gate area anticipates an expansion into a much larger Y-shaped area, accommodating 18 gates instead of the present 8 gates.
có sức chứa
Khu cổng hình chữ nhật dự kiến ​​mở rộng thành khu vực hình chữ Y lớn hơn rất nhiều, có sức chứa 18 cổng thay vì 8 cổng như hiện nay.
as opposed to 
To move across the gates, passengers will ride a Sky train, as opposed to the walkway at present.
trái ngược 
Để di chuyển qua các cổng, hành khách sẽ đi tàu điện trên không, trái ngược với lối đi bộ hiện nay.
walkway To move across the gates, passengers will ride a Sky train, as opposed to the walkway at present.lối đi bộ
Để di chuyển qua các cổng, hành khách sẽ đi tàu điện trên không, trái ngược với lối đi bộ hiện nay.

D. Rewrite (Viết lại)

Sau khi đã nắm vững các từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc của bài viết các bạn hãy viết lại bài theo định hướng sau nhé!

Intro: 

Nêu thông tin đầy đủ về bản đồ (như đã nói trong đề bài).

Overview: 

Nói về phần không thay đổi (cấu trúc chung) và phần có thay đổi (những chi tiết)

Body 1 – 4 câu

Body 1 – Câu 1:

Khái quát sự thay đổi của khu vực main halls.

Body 1 – Câu 2:

Nói về nửa bên trái 

Body 1 – Câu 3:

Nói về nửa bên phải

Body 1 – Câu 4:

Số cửa thay đổi không nằm ở nửa nào nên cho vào câu cuối.

Body 2 – 3 câu

Body 2 – Câu 1:

Chuyển đoạn, highlight khu vực có nhiều sự thay đổi nhất.

Body 2 – Câu 2:

Thay đổi về hình dáng và số lượng cửa tương ứng với hình dáng đó.

Body 2 – Câu 3

Thay đổi về phương tiện di chuyển.

Đề bài: The plans below show the site of an airport now and how it will look after redevelopment next year.

Bài làm