Grammar In Use – Unit 11: I will and I’m going to

A. Lý thuyết

1-10

B. Bài tập

Sau khi đã đọc xong phần Lý thuyết, các bạn hãy làm các bài tập sau để hiểu sâu hơn về Lý thuyết của bài nhé!

2-10

23.1

2 I’ll Lend

3 I’ll get

4 I’m going to wash

5 are you going to paint

6 I’m going to buy

7 I’ll show

8 I’ll have

9 I’ll call

10 He’s going to have … he’s going to do

23.2

2 I’m going to take … I’ll join

3 you’ll find (’you’re going to find’ is possible)

4 I’m not going to apply or I’m not applying

5 We’re going to be Late.

6 it’s going to fall down

7 I’ll take … I’ll pick … Kate is going to take or Kate is taking

C. Từ vựng

Dưới đây là Tổng hợp các từ vựng quan trọng xuất hiện trong bài

phamvietha

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG