Grammar In Use – Unit 2: Present continuous and present simple 2 (I am doing and I do)

A. Lý thuyết

1-1

B. Bài tập

Sau khi đã đọc xong phần Lý thuyết, các bạn hãy làm các bài tập sau để hiểu sâu hơn về Lý thuyết của bài nhé!

2-1

4.1

2 I’m using / 1 am using

3 I need

4 does he want

5 is he looking

6 believes

7 I don’t remember / I do not remember or I can’t remember

8 I’m thinking / 1 am thinking

9 1 think … You don’t use

10 consists

4.2

2 What are you doing? I’m thinking.

3 Who does this umbrella belong to:

4 The dinner smells good.

5 Is anybody sitting there?

6 These gloves don’t fit me.

4.3

2 Do you believe

3 OK (I feel is also correct)

4 It tastes

5 I think

4.4

2 ‘s being / is being

3 ‘s / is

4 are you being

5 Is he

C. Từ vựng

Dưới đây là Tổng hợp các từ vựng quan trọng xuất hiện trong bài

phamvietha

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG