Listening 4.5 - 6.0 | IZONE

Get Ready for IELTS Listening – Unit 1 – Part 2

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé:

A. BÀI TẬP NGHE

Bài tập: Listen to the following conversations and choose the correct letter a, b or c.
(Nghe các đoạn hội thoại sau và chọn đáp án đúng a, b hoặc c.)

Đoạn 1:

(Nguồn: Collins Get Ready for IELTS Listening)

Đoạn 2:

Đoạn 1

Đoạn 2

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

B. Transcript

Bây giờ hãy cùng nhau xem nội dung cụ thể của bài nghe và câu hỏi, và tìm hiểu cách để làm bài nghe này một cách hiệu quả nhé:


(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

C. GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN

Sau khi làm xong bài nghe, các bạn hãy xem phần giải thích đáp án ở dưới đây nhé

 

Cách làm chung: đọc kĩ đáp án và xác định dạng thông tin cần chú ý, để ý đến thông tin này trong khi nghe. Xác định điểm giống nhau và khác nhau giữa các đáp án. 

Câu i

Thông tin cần được nghe ở đây là tên riêng của người. So sánh với câu tương ứng trong bài nghe “McEwan…. M-C-E-W-A-N” => đáp án là b. McEwan

Câu ii

Thông tin cần được nghe  ở đây là tên riêng của 1 địa điểm. So sánh với câu tương ứng trong bài nghe “W-E-S-T-B-O-U-R-N-E” => đáp án là c. Westbourne 

Để hiểu rõ bài nghe hơn, các bạn hãy cùng nghe lại đoạn audio nhé:

Đoạn 1:

Đoạn 2:

D. BẢNG TỔNG HỢP TỪ VỰNG

Các bạn hãy xem bảng tổng hợp từ vựng dưới đây nhé!

 

Từ vựng

Nghĩa

Book a table

I’d like to book a table for four on Friday evening at 8 p.m.

đặt bàn trước

Tôi muốn đặt một bàn cho bốn người vào tối thứ sáu lúc 8 giờ tối.

the name

Yes, sir. And the name is?

tên của bạn (trong câu “Yes, sir. And the name is? “)

Vâng, thưa ngài. Và tên của ngài là?

Where to

Where to, madam?

đến đâu (Cách hỏi ngắn gọn về nơi hành khách muốn đến.)

Bà muốn đi đâu ạ?

postcode

No. Westbourne, near the park. Sorry, I haven’t got the postcode.

mã bưu chính

Không. Westbourne, gần công viên. Xin lỗi tôi chưa có mã bưu chính

No problem

No problem. How do you spell it?

không vấn đề gì

Không có vấn đề gì. Bà đánh vần nó ra sao?