Listening 4.5 - 6.0 | IZONE

Get Ready for IELTS Listening – Unit 1 – Part 2

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé:

A. BÀI TẬP NGHE

Bài tập: Listen to the following conversations and choose the correct letter a, b or c.
(Nghe các đoạn hội thoại sau và chọn đáp án đúng a, b hoặc c.)

Đoạn 1:

(Nguồn: Collins Get Ready for IELTS Listening)

Đoạn 2:

Đoạn 1

Đoạn 2

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

B. Transcript

Bây giờ hãy cùng nhau xem nội dung cụ thể của bài nghe và câu hỏi, và tìm hiểu cách để làm bài nghe này một cách hiệu quả nhé:


(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

C. GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN

Sau khi làm xong bài nghe, các bạn hãy xem phần giải thích đáp án ở dưới đây nhé

[wptb id=2379]

Để hiểu rõ bài nghe hơn, các bạn hãy cùng nghe lại đoạn audio nhé:

Đoạn 1:

Đoạn 2:

D. BẢNG TỔNG HỢP TỪ VỰNG

Các bạn hãy xem bảng tổng hợp từ vựng dưới đây nhé!

[wptb id=2381]