Get Ready for IELTS Listening – Unit 5 – Part 36

(Nguồn: Get ready for IELTS Listening –  Questions 8-10, trang 39)

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé:

I. Bài tập nghe

Listen to the last part of the recording and answer the questions. WRITE NO MORE THAN THREE WORDS

(Nghe phần cuối của đoạn ghi âm và trả lời các câu hỏi. VIẾT KHÔNG QUÁ BA TỪ)


1. What do you need to scan first? =>
2. What does the scanner do when you scan a book? =>
3. What does the system do at the end? =>

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

II. Transcript

Bây giờ hãy cùng nhau xem nội dung cụ thể của bài nghe và câu hỏi, và tìm hiểu cách để làm bài nghe này một cách hiệu quả nhé:

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

III. Giải thích đáp án

Sau khi làm xong bài nghe, các bạn hãy xem phần giải thích đáp án ở dưới đây nhé

Câu 1

Cách làm chung: đọc câu hỏi và xác định dạng thông tin cần điền, để ý đến các thông tin này trong khi nghe.

Keywords: “When want to borrow a book, you take it downstairs to the scanner. Then, scan your ID card first”

=> đáp án là (student) ID card

Câu 2

Keywords: “Then, open the book and slide it under the scanner until it makes a sound... a short beep

=> đáp án là makes a beep/ sound/ beeps

Câu 3

Keywords: “At the end the system prints out a ticket

=> đáp án là prints a ticket

IV. Bảng tổng hợp từ vựng

Từ vựngNghĩa
Borrow 
Thank you very much, Lily. So how do I borrow a book?
mượn
Cảm ơn bạn rất nhiều, Lily. Vậy làm cách nào để mượn sách?
student ID card
That’s simple, too. When you go to the library you’ll have to take your student ID card
thẻ sinh viên
Điều đó cũng đơn giản thôi. Khi đến thư viện, bạn sẽ phải mang theo thẻ sinh viên của mình
downstairs 
When want to borrow a book, you take it downstairs to the scanner
tầng dưới
Khi muốn mượn sách, bạn mang sách xuống máy quét ở tầng dưới
Scanner
When want to borrow a book, you take it downstairs to the scanner
máy quét
Khi muốn mượn sách, bạn mang sách xuống máy quét ở tầng dưới
slide 
Next, open the book and slide it under the scanner until it makes a sound… a short beep
Đẩy nhẹ
Sau đó, mở sách và đẩy nhẹ nó dưới máy quét cho đến khi nó phát ra một âm thanh … một tiếng bíp ngắn
make a sound
Next, open the book and slide it under the scanner until it makes a sound… a short beep
phát ra một âm thanh
Sau đó, mở sách và đẩy nhẹ nó dưới máy quét cho đến khi nó phát ra một âm thanh … một tiếng bíp ngắn
for a while
It’s a good idea to keep it for a while, just in case you have a problem with your loan
một thời gian
Bạn nên giữ nó một thời gian, phòng khi bạn gặp vấn đề với việc mượn sách của mình
loan
It’s a good idea to keep it for a while, just in case you have a problem with your loan
việc mượn 
Bạn nên giữ nó một thời gian, phòng khi bạn gặp vấn đề với việc mượn sách của mình

hoangdinhphucizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG