Làm quen với IELTS Listening – Unit 70

A. Bài tập nghe

Exercise 1: You will hear a lecture about shopping habits. Choose THREE statements that are correct. Before you listen, make a note of what you think the answers might be.

(Bạn sẽ nghe một bài giảng về thói quen mua sắm. Chọn 3 phát biểu đúng. Trước khi nghe, hãy ghi chú lại xem bạn nghĩ đáp án là gì.)

Nguồn: Get ready for IELTS Listening – Exercise 3, trang 57

What did the survey find out about women?

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

B. Transcript

Bây giờ hãy cùng nhau xem nội dung cụ thể của bài nghe và câu hỏi, và tìm hiểu cách để làm bài nghe này một cách hiệu quả nhé:

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

C. Giải thích đáp án

Sau khi đã làm bài xong, các bạn xem phần giải thích đáp án ở đây nhé!

Phần giải thích đáp án

CÂU 1

Cách làm chung: đọc câu hỏi và các câu phát biểu, để ý đến các thông tin này trong khi nghe và xác định thông tin nào đúng với nội dung bài nghe. 

Keywords: “ In fact, women buy a lot of cheap shoes.”  => đáp án là D

CÂU 2

Keywords: “ What is surprising about women, though, is that they like shopping in expensive boutiques” => đáp án là F

CÂU 3

Keywords: “Then the third thing we learnt about women is that they like to shop in big department stores” => đáp án A

D. Bảng tổng hợp từ vựng

Các bạn hãy xem phần tổng hợp từ vựng trong bài ở đây nhé!

Từ vựngNghĩa
Survey (n)

This afternoon I’m going to talk about a recent survey into men’s and women’s shopping habits
Bài khảo sát

Buổi chiều hôm nay tôi sẽ nói về một bài khảo sát gần đây về thói quen mua sắm của phụ nữ và đàn ông.
Shopping habits (n)

This afternoon I’m going to talk about a recent survey into men’s and women’s shopping habits.
Thói quen mua sắm

Buổi chiều hôm nay tôi sẽ nói về một bài khảo sát gần đây về thói quen mua sắm của phụ nữ và đàn ông.
Statement (n)

Before I start, I’d like you to look at the list of statements about men and women and see which ones you would expect to be true 
Lời phát biểu

Trước khi tôi bắt đầu, tôi muốn các bạn nhìn vào danh sách các lời phát biểu và nhìn xem cái nào bạn nghĩ là chính xác.
Firstly (adv)

Firstly, let’s look at the idea that women spend a lot of money on expensive shoes
Đầu tiên

Đầu tiên, hãy nhìn vào ý tưởng rằng phụ nữ dành rất nhiều tiền vào những đôi giày đắt tiền.
On the other hand

Men, on the other hand, try to save money by buying special offers.
Trái ngược lại, thay vào đó

Đàn ông, thay vào đó, cố dành dụm tiền và mua những khuyến mãi đặc biệt
Special offer (n)

Men, on the other hand, try to save money by buying special offers.
Khuyến mãi

Đàn ông, thay vào đó, cố dành dụm tiền và mua những khuyến mãi đặc biệt
Boutique (n)

What is surprising about women, though, is that they like shopping in expensive boutiques
Cửa hàng sành điệu

Tuy nhiên, điều đáng bất ngờ về phụ nữ là họ thích đi mua sắm ở những cửa tiệm đắt tiền. 
Find (v)

We also expected to find that men would go to the supermarket after midnight to get their food cheaper, but this wasn’t the case, either
Phát hiện 

Chúng tôi cũng dự đoán sẽ phát hiện rằng nam giới sẽ đi siêu thị sau nửa đêm để mua đồ ăn rẻ hơn nhưng điều này không đúng.
Midnight (n)

We also expected to find that men would go to the supermarket after midnight to get their food cheaper, but this wasn’t the case, either.
Nửa đêm

Chúng tôi cũng dự đoán rằng nam giới sẽ đi siêu thị sau nửa đêm để mua đồ ăn rẻ hơn nhưng điều này lại không đúng.
Department store (n)

Then the third thing we learned about women is that they like to shop in big department stores, which men don’t like.
Cửa hàng bách hóa

Và điều thứ 3 chúng tôi tìm ra về phụ nữ là họ thích mua sắm ở những cửa hàng bách hóa lớn, nơi mà đàn ông không thích.
Specialist store (n)

They like to go shopping in specialist shops
Cửa hàng chuyên dụng

They like to go shopping in specialist shops

nongkieutrinhizone

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG