Làm quen với IELTS Listening – Unit 21

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé:

A. BÀI TẬP NGHE

Bài tập: You will hear a chef giving her students a list of ingredients for a regional dish. Match the 12 ingredients with the quantities. You will not use all the quantities. Before you begin, read through the answer options and think of different ways to express the same quantities – 

(Bạn sẽ được nghe đoạn hội thoại một người đầu bếp đang đưa cho những học sinh của cô ấy một danh sách những nguyên liệu cần dùng cho món cá địa phương. Bạn sẽ không cần phải dùng hết tất cả số lượng. Trước khi bắt đầu, đọc qua những đáp án lựa chọn và nghĩ những cách khác để diễn tả số lượng tương đương.)

(Nguồn: Collins Get Ready for IELTS Listening)

a. 450g
b. 4 kilos
c. 3/4 kilo
d. 500g
e. 2 kilos
f. 15ml
g. 50ml
h. 1/4 kilo

1. chicken
2. rice
3. onions
4. tomatoes
5. green peppers
6. cooking oil

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

B. TRANSCRIPT

Bây giờ hãy cùng nhau xem nội dung cụ thể của bài nghe và câu hỏi, và tìm hiểu cách để làm bài nghe này một cách hiệu quả nhé:

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

C. GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN

Sau khi làm xong bài nghe, các bạn hãy xem phần giải thích đáp án ở dưới đây nhé

CÂU 1

Cách làm chung: đọc kĩ đáp án và xác định dạng thông tin cần chú ý, để ý đến thông tin này trong khi nghe.
Thông tin cần được nghe  ở đây là lượng gạo cần cho cũng như cách nói khác. So sánh với câu tương ứng trong bài nghe: “First of all, you need a chicken that  weighs about 2 kilos.” => đáp án là e. 2 kilos 

CÂU 2

Thông tin cần được nghe  ở đây là lượng gạo cần cho cũng như cách nói khác. So sánh với câu tương ứng trong bài nghe: “Then, for four people, you’ll need 750 grams of uncooked rice” => đáp án là c. 3/4 kilo 

CÂU 3

Thông tin cần được nghe  ở đây là lượng hành cần cho cũng như cách nói khác. So sánh với câu tương ứng trong bài nghe: “OK? For the sauce, you want 1/2 a kilo of onions” => đáp án là d. 500g 

CÂU 4

Thông tin cần được nghe  ở đây là lượng cà chua cần cho cũng như cách nói khác. So sánh với câu tương ứng trong bài nghe: “Umm and tomatoes, you’ll need 450 grams of tomatoes” => đáp án là a. 450g

CÂU 5

Thông tin cần được nghe  ở đây là lượng ớt xanh cần cho cũng như cách nói khác. So sánh với câu tương ứng trong bài nghe: “Oh, yes, and green peppers you want 1/4 kilo of green peppers” => đáp án là  h. 1/4 kilo 

CÂU 6

Thông tin cần được nghe  ở đây là lượng dầu ăn cần cho cũng như cách nói khác. So sánh với câu tương ứng trong bài nghe: “and, finally, 50 millilitres of cooking oil.” => đáp án là  g. 50ml 

Để hiểu rõ bài nghe hơn, các bạn hãy cùng nghe lại đoạn audio nhé:

D. BẢNG TỔNG HỢP TỪ VỰNG

Các bạn hãy xem bảng tổng hợp từ vựng dưới đây nhé!

Từ vựngNghĩa
pay attention(to something)

OK everyone, could you all pay attention now? , 
chú ý (đến điều gì)

Ok mọi người, các bạn chú ý này? 
recipe(n): 
Recipes vary from country to country…
công thức nấu ăn (danh từ) 
Các công thức nấu ăn sẽ thay đổi giữa các nước,
vary(v):  Recipes vary from country to country…thay đổi (động từ)
Các công thức nấu ăn sẽ thay đổi giữa các nước,
flavour(n): 
I’m going to give you the list of ingredients for the basic recipe  and leave you to add the flavours and spices to your own taste .
hương vị (danh từ) 
 Tôi sẽ đưa cho các bạn danh sách các nguyên liệu cho công thức nấu ăn cơ bản và để các bạn tự thêm gia vị và hương vị tùy theo khẩu vị của chính các bạn. 


spice(n):
I’m going to give you the list of ingredients for the basic recipe  and leave you to add the flavours and spices to your own taste .
gia vị (danh từ)
Tôi sẽ đưa cho các bạn danh sách các nguyên liệu cho công thức nấu ăn cơ bản và để các bạn tự thêm gia vị và hương vị tùy theo khẩu vị của chính các bạn. 
write something down:Right, are you ready to write this downghi lại điều gì Được rồi, các bạn đã sẵn sàng viết lại chưa? 
weigh (v)
OK… First of all, you need a chicken that  weighs about 2 kilos. 
nặng (bao nhiêu) (động từ)
Được rồi… Đầu tiên, bạn cần một con gà nặng 2 ký 
Want (v): 

OK? For the sauce, you want 1/2 a kilo of onions ..
cần (động từ)

Được chứ? Để làm nước sốt, bạn cần 1/2 ký hành
green pepper (n):

Oh, yes, and green peppers you want 1/4 kilo of green peppers and, finally, 50 millilitres of cooking oil.
ớt xanh (danh từ) 

Ồ đúng rồi, và cả ớt xanh, bạn cần 1/4 ký ớt xanh và cuối cùng là 50 ml dầu ăn. 
cooking oil (n): 
Oh, yes, and green peppers you want 1/4 kilo of green peppers and, finally, 50 millilitres of cooking oil.
dầu ăn (danh từ) 
Ồ đúng rồi, và cả ớt xanh, bạn cần 1/4 ký ớt xanh và cuối cùng là 50 ml dầu ăn. 

phamvietha

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG