Làm quen với IELTS Listening – Unit 32

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé:

A. BÀI TẬP NGHE

Listen to the last part of the recording and answer the questions. Write no more than THREE words or a number.

(Nghe đoạn ghi âm và trả lời các câu hỏi. Viết không quá 3 từ hoặc 1 số cho mỗi câu trả lời)

1. What should you write if you do not have time to give a complete answer to a question?
2. What did Barbara get in her last exam?

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

B. TRANSCRIPT

Bây giờ hãy cùng nhau xem nội dung cụ thể của bài nghe và câu hỏi, và tìm hiểu cách để làm bài nghe này một cách hiệu quả nhé:

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

C. GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN

Sau khi làm xong bài nghe, các bạn hãy xem phần giải thích đáp án ở dưới đây nhé

Câu 1

Cách làm chung: đọc câu hỏi và xác định dạng thông tin cần điền, để ý đến các thông tin này trong khi nghe.

Keywords: “ But, if you give us your main ideas, we can give you some marks.”  => đáp án là main ideas

Câu 2

Keywords: “ I didn’t understand why I got such a low mark.” => đáp án là low mark

Để hiểu rõ bài nghe hơn, các bạn hãy cùng nghe lại đoạn audio nhé:

D. BẢNG TỔNG HỢP TỪ VỰNG

Các bạn hãy xem bảng tổng hợp từ vựng dưới đây nhé!

Từ vựngNghĩa
Percent (n)
If you write one very good answer, but it’s only worth thirty percent of the marks
Phần trăm
Nếu bạn viết một câu trả lời rất hay, nhưng nó chỉ tính 30 phần trăm tổng điểm
Lose (v)
You still lose the other seventy percent on that exam
Mất đi
Bạn vẫn mất 70% còn lại của bài kiểm tra
Properly (adv)
So, it’s better to write our main ideas for a question even if we don’t have time to answer it properly.
Hẳn hoi
Vì vậy, tốt nhất là bạn nên viết ra ý chính cho một câu hỏi kể cả khi chúng ta không có thời gian trả lời nó hẳn hoi.
Absolutely 
Yes, absolutely.
Chắc chắn rồi
Đúng, chắc chắn vậy
Give mark
We can’t give you marks for writing nothing
Cho điểm, chấm điểm
Các cô không thể cho các bạn điểm khi chưa viết gì.
Get round to
I spent all my time writing a long answer to one of the questions and didn’t get round to the other two. 
Giải quyết kịp một vấn đề gì đó
Tôi dành tất cả thời gian viết một đáp án rất dài cho một câu hỏi và không làm đến kịp 2 bài còn lại.
Get a mark
I didn’t understand why I got such a low mark. 
Được điểm
Tôi không hiểu sao mình bị điểm thấp vậy
Luckily (adv)
Luckily, my tutor explained it afterwards and I never did it again.
May mắn thay
May mắn thay, gia sư của tôi đã giải thích ngay sau đó và tôi không bao giờ làm điều đó lần nữa.
Tutor (n)
Luckily, my tutor explained it afterwards and I never did it again.
Gia sư
May mắn thay, gia sư của tôi đã giải thích ngay sau đó và tôi không bao giờ làm điều đó lần nữa.
Afterwards (adv)
Luckily, my tutor explained it afterwards and I never did it again.
Sau đó
May mắn thay, gia sư của tôi đã giải thích ngay sau đó và tôi không bao giờ làm điều đó lần nữa.

maianhizone

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG