Làm quen với IELTS Listening – Unit 47

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé:

A. BÀI TẬP NGHE

Listen to the last part of the recording and complete the sentences. Write NO MORE THAN TWO WORDS OR A NUMBER.

(Bạn hãy nghe phần cuối của đoạn băng và hoàn thành các câu sau. Chú ý KHÔNG VIẾT NHIỀU HƠN HAI TỪ HOẶC MỘT CHỮ SỐ.)

(Nguồn: Collins Get Ready for IELTS Listening)


8. The actual talk will last for
9. Each student will speak for
10. The slides must all have the

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

B. TRANSCRIPT

Bây giờ hãy cùng nhau xem nội dung cụ thể của bài nghe và câu hỏi, và tìm hiểu cách để làm bài nghe này một cách hiệu quả nhé:

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

C. GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN

Sau khi làm xong bài nghe, các bạn hãy xem phần giải thích đáp án ở dưới đây nhé

Cách làm chung: đọc câu hỏi và xác định các từ khóa trong các ideas, chú ý những sự khác biệt giữa các ideas và  để ý đến các thông tin này trong khi nghe.
Câu 8Thời gian thuyết trình thực tế sẽ kéo dài khoảng 7 phút.
Keywords: “So you’ll only talk for seven minutes.”
=> đáp án là seven minutes
Câu 9Mỗi học sinh sẽ được nói trong 2 phút.
Keywords: “That’s only two minutes each!”
=> đáp án là two minutes
Câu 10Tất cả các slide đều phải có cùng một hình thức giống nhau.
Keywords: “And another thing … make sure all the slides have the same style.”
=> đáp án là same style

Để hiểu rõ bài nghe hơn, các bạn hãy cùng nghe lại đoạn audio nhé:

D. BẢNG TỔNG HỢP TỪ VỰNG

Các bạn hãy xem bảng tổng hợp từ vựng dưới đây nhé!

Từ vựngNghĩa 
In total
But ten minutes in total, including three minutes for questions.
Tổng cộng, tất cả, toàn bộ
Đúng vậy. Nhưng 10 phút là tổng thời gian, bao gồm cả 3 phút cho các câu hỏi.
Each 
That’s only two minutes each!
Mỗi 
Chỉ có 2 phút cho mỗi người!
Make sure (v)
That’s why you have to plan what you’re going to say carefully and make sure you only include the most important information.
Kiểm tra để chắc chắn một việc nào đó đã đúng hoặc đã hoàn thành
Đó là lý do tại sao các em cần phải lên kế hoạch thật cẩn thận về những gì các em dự định nói và chắc chắn rằng các em chỉ bao hàm những thông tin quan trọng nhất. 
Include (v)
That’s why you have to plan what you’re going to say carefully and make sure you only include the most important information.
Bao gồm cái gì, đưa vào cái gì 
Đó là lý do tại sao các em cần phải lên kế hoạch thật cẩn thận về những gì các em dự định nói và chắc chắn rằng các em chỉ đưa vào những thông tin quan trọng nhất.
For instance
For instance, you won’t have time to give examples.
Lấy ví dụ
Ví dụ, các em không có thời gian để đưa ra ví dụ.
Give examples (v)
For instance, you won’t have time to give examples.
Đưa ra ví dụ
Giả sử, các em không có thời gian để đưa ra ví dụ.
Image (n)
But you could put some images on your slides that show examples, without spending time talking about them.
Hình ảnh
Nhưng các em có thể đưa vào vài hình ảnh thể hiện các ví dụ lên các trang trình chiếu mà không cần dành thời gian để nói về chúng.
Without
But you could put some images on your slides that show examples, without spending time talking about them.
Không có, không cần cái gì
Nhưng các em có thể đưa vào vài hình ảnh thể hiện các ví dụ lên các trang trình chiếu mà không cần dành thời gian để nói về chúng.
Audience (n)
And the audience can look at them while we talk.
Người nghe 
người nghe có thể nhìn vào những hình ảnh trong khi chúng em nói.
Look at sth (v)
And the audience can look at them while we talk.
Nhìn vào cái gì
Và người nghe có thể nhìn vào những hình ảnh trong khi chúng em nói. 
While (conjunction)
And the audience can look at them while we talk.
Trong khi
Và người nghe có thể nhìn vào những hình ảnh trong khi chúng em nói. 
Get together (v)
You should get together and agree on one style for the whole presentation.
Gặp mặt nhau
Các em nên gặp mặt nhau và cùng thống nhất một hình thức cho toàn bộ bài thuyết trình.
Agree (v)
You should get together and agree on one style for the whole presentation.
Đồng ý, tán thành 
Các em nên gặp mặt nhau và cùng thống nhất một hình thức cho toàn bộ bài thuyết trình.

ngocanh

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG