Get Ready for IELTS Listening – Unit 9 – Part 60

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé:

I. Bài tập nghe

Listen to the recording and complete the form. Write no more than TWO words or a number

(Lắng nghe đoạn ghi âm và hoàn thiện biểu mẫu sau. Viết không nhiều hơn Hai từ hoặc một số)


Name: (1) Victoria
Age: 19
Address: (2) 57; ; Atherton Park; MANCHESTER; M46
Contact number: (3)
Email: victoriainatherton@england.com

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

II, Transcript

Bây giờ hãy cùng nhau xem nội dung cụ thể của bài nghe và câu hỏi, và tìm hiểu cách để làm bài nghe này một cách hiệu quả nhé:

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

III. Giải thích đáp án

Sau khi làm xong bài nghe, các bạn hãy xem phần giải thích đáp án ở dưới đây nhé

Câu 1

Cách làm chung: đọc câu hỏi và xác định dạng thông tin cần điền, để ý đến các thông tin này trong khi nghe.

Thông tin bị thiếu ở đây là một danh từ riêng => cần để ý cách đánh vần của từ. Trong bài nghe, Mark có đánh vần từ này, nhưng sau đó thì Victoria đã chỉnh lại: No, no. M-A-N-D-E-V-I-L-L-E => đáp án là Mandeville.

Câu 2

Thông tin bị thiếu ở đây là một danh từ riêng => cần để ý cách đánh vần của từ. Trong bài nghe, Victoria đã nói ra địa chỉ đầy đủ: 57 Bury Gardens. Atherton Park, Manchester, M46. Mark có hỏi là về từ bury và đánh vần từ này, nhưng sau đó thì Victoria đã chỉnh lại: No. It’s B-U-R-Y => đáp án là Bury Gardens.

Câu 3

Thông tin bị thiếu ở đây là một con số. Trong bài nghe, Victoria đã nói: My mobile is: 07942 573 279 => đáp án là 07942 573 279.

hoangdinhphucizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG