Get Ready for IELTS Listening – Unit 6 – Part 37

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé:

A. BÀI TẬP NGHE

Bài tập: Now listen to the recording and answer the questions. Write NO MORE THAN FOUR WORDS

(Bây giờ hãy nghe đoạn ghi âm và trả lời các câu hỏi. Viết KHÔNG HƠN BỐN TỪ)

1. What is the most common crime in the UK?

2. What two forms of theft does the policewoman mention?

3. Why are people in more danger when they are abroad?

4. What should people leave in the hotel?

5. What kind of mobile is popular with thieves?

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

B. TRANSCRIPT

Bây giờ hãy cùng nhau xem nội dung cụ thể của bài nghe và câu hỏi, và tìm hiểu cách để làm bài nghe này một cách hiệu quả nhé:

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

C. GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN

Sau khi làm xong bài nghe, các bạn hãy xem phần giải thích đáp án ở dưới đây nhé

Cách làm chung: đọc câu hỏi và xác định dạng thông tin cần điền, để ý đến các thông tin này trong khi nghe.

Câu 1

Keyword: “Well, theft is the most common crime in the UK”

=> đáp án là theft

Câu 2

Keyword: “There are various kinds of theft. For instance, robbery, ….Another form of theft is burglary

=> đáp án là robbery, burglary

Câu 3

Keyword: “This is because you probably don’t know the country very well.”
=> đáp án là don’t know country

Câu 4

Keyword: “One of the things you can do to protect yourself is to keep your passport and money in the safe in the hotel”

=> đáp án là passport and money

Để hiểu rõ bài nghe hơn, các bạn hãy cùng nghe lại đoạn audio nhé:

D. BẢNG TỔNG HỢP TỪ VỰNG

Các bạn hãy xem bảng tổng hợp từ vựng dưới đây nhé!

Từ vựngNghĩa
Crime

Just to start, does anyone know what the most common crime is? No?
Tội phạm

Chỉ để bắt đầu, có ai biết tội phạm phổ biến nhất là gì không? Không ư?
Theft

Well, theft is the most common crime in the UK.
trộm cắp 

Chà, trộm cắp là tội phạm phổ biến nhất ở Anh
kinds of

There are various kinds of theft.
Loại

Có nhiều loại trộm cắp.
Robbery

For instance, robbery, when a thief takes something away from someone personally
trộm cướp

Ví dụ, trộm cướp, khi một tên trộm lấy đi một thứ gì đó từ cá nhân một người nào đó
Take sth away from someone

For instance, robbery, when a thief takes something away from someone personally
lấy cái gì của ai

Ví dụ, trộm cướp, khi một tên trộm lấy đi một thứ gì đó từ cá nhân một người nào đó
Grab

Like, when you’re walking in the street and someone grabs your handbag or your mobile and runs away
giật lấy

Giống như khi bạn đang đi bộ trên phố và ai đó giật lấy túi xách hoặc điện thoại di động của bạn và bỏ chạy
run away

Like, when you’re walking in the street and someone grabs your handbag or your mobile and runs away
bỏ chạy

Giống như khi bạn đang đi bộ trên phố và ai đó giật lấy túi xách hoặc điện thoại di động của bạn và bỏ chạy
Burglary

Another form of theft is burglary
ăn trộm

Một hình thức trộm cắp khác là ăn trộm
break into

When a thief breaks into your house and steals your property
đột nhập

khi kẻ trộm đột nhập vào nhà bạn và lấy trộm tài sản của bạn
Steal

When a thief breaks into your house and steals your property
Trộm

khi kẻ trộm đột nhập vào nhà bạn và lấy trộm tài sản của bạn
Safety

OK. Now I’d like to go on to talk about safety on holiday
sự an toàn

Được rồi. Bây giờ tôi muốn tiếp tục nói về sự an toàn trong kỳ nghỉ
Be on holiday

You probably know that when you’re on holiday abroad, you’re in much more danger of being robbed
đi nghỉ

Bạn có thể biết rằng khi đi nghỉ ở nước ngoài, bạn sẽ có nguy cơ bị cướp nhiều hơn
Be in danger of sth

You probably know that when you’re on holiday abroad, you’re in much more danger of being robbed
có nguy cơ

Bạn có thể biết rằng khi đi nghỉ ở nước ngoài, bạn sẽ có nguy cơ bị cướp nhiều hơn
a dangerous area

For example, you might not realize that you’re in a dangerous area
khu vực nguy hiểm

Ví dụ, bạn có thể không nhận ra rằng bạn đang ở trong một khu vực nguy hiểm
Protect

One of the things you can do to protect yourself is to keep your passport and money in the safe in the hotel
bảo vệ

Một trong những điều bạn có thể làm để bảo vệ bản thân là giữ hộ chiếu và tiền của bạn trong két sắt  trong khách sạn
Safe

One of the things you can do to protect yourself is to keep your passport and money in the safe in the hotel
két sắt

Một trong những điều bạn có thể làm để bảo vệ bản thân là giữ hộ chiếu và tiền của bạn trong két sắt trong khách sạn
Be popular with sb

These new smartphones are very popular with thieves all over the world
được ưa chuộng bởi ai

Những chiếc điện thoại thông minh mới này rất được ưa chuộng bởi những tên trộm trên toàn thế giới
All over the world

These new smartphones are very popular with thieves all over the world
trên toàn thế giới

Những chiếc điện thoại thông minh mới này rất được ưa chuộng bởi những tên trộm trên toàn thế giới

hoangthanhloanizone

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG