Vocabulary | IZONE

Từ vựng Speaking – Interesting person/foreigner – Part 3

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Interesting person/foreigner, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Interesting person/foreigner. Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn đáp án A, B, C

1. I think failure goes through a lot of this and I ….. from my own experience.

2. I am not a born and … Anglican so I have had little awareness of church politics.

3. It’s a …. difference but an important one.

4. Familiarizing people with images of women in the workplace may ….. the problem of gender discrimination.

5. She was angry when it came to … that some people were being promoted unfairly.

6. I don’t believe that she did it. I’m going to go to ask her and hear it straight from the …. ‘s mouth.

7. When things …. here, I’ll come for a visit.

8. He got lost and used his radio to … help just before midnight.

Bài 2: Chọn từ đúng trong các câu sau

1. As children, we absorb/adopt information like paper towels soaking up spilled water.

2. The men armed/legged themselves with sticks and stones.

3. A serious problem can arise/rise if the heart stops pumping effectively.

4. In a world that had suddenly become alien/ailen and dangerous, he was her only security.

5. India is where I first experienced real culture/cultural shock.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

1. Can people learn about foreign culture by communicating with foreigners?

2. Are there any problems that people may have when they travel or live in a foreign country?

Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
1. Can people learn about foreign culture by communicating with foreigners?1. Mọi người có thể tìm hiểu về văn hóa nước ngoài bằng cách giao tiếp với người nước ngoài không?
Yes, certainly. Drawing from my own experience, I find conversing with native English speakers a great way to learn about their cultures. This is far better than absorbing information from a secondary source like TV programs or magazines, which may appear biased or arbitrary, because these media aim to entertain their readers and viewers by feeding them the story they want to hear. So, in order to be well-informed and impartial, you can verify the authenticity/reliability of these sources with the ones who are born and bred there. What is even more interesting is that you can get to know the subtle differences in the customs between regions of a country by talking to people of different origins, which also helps negate the problem of stereotyping or overgeneralization. From time to time, some classified and unpublicized information can also come to light straight from the horse’s mouth, as long as you talk to the right person.Vâng chắc chắn rồi. Rút ra từ kinh nghiệm bản thân, tôi thấy trò chuyện với những người nói tiếng Anh bản ngữ là một cách tuyệt vời để tìm hiểu về nền văn hóa của họ. Điều này tốt hơn nhiều so với việc hấp thụ thông tin từ một nguồn thứ cấp như các chương trình TV hoặc tạp chí, những thứ có thể có vẻ bị thành kiến hoặc không khách quan, bởi vì những phương tiện này nhằm mục đích giải trí cho độc giả và người xem của họ bằng cách truyền tải cho họ câu chuyện họ muốn nghe. Vì vậy, để hiểu biết và khách quan, bạn có thể xác minh độ chính xác / độ tin cậy của những nguồn này với những người được sinh ra và lớn lên ở đó. Điều thú vị hơn nữa là bạn có thể biết được sự khác biệt nhỏ trong phong tục tập quán giữa các vùng của một quốc gia bằng cách nói chuyện với những người có nguồn gốc khác nhau, điều này cũng giúp ngăn chặn vấn đề quy chụp. Đôi khi, một số thông tin tối mật và không được công bố cũng có thể được đưa ra ánh sáng trực tiếp từ người trong cuộc, miễn là bạn nói chuyện với đúng người.
2. Are there any problems that people may have when they travel or live in a foreign country?2. Có vấn đề nào mà mọi người có thể gặp phải khi họ đi du lịch hoặc sống ở nước ngoài không?
Numerous problems or inconveniences can arise that people might have to face (with), following their visit or migration to/settling down in another country. Of these, the most ‘universal’ one is usually known as “the culture shock”, which mainly comes from the striking distinctions in ways of life between nations/across the world. So you may find, for instance, a perfectly fine gesture in one country alien or offensive in another. Equally troublesome to visitors or foreign dwellers is the (issue of) language barrier. No matter how it doesn’t matter how well you’ve armed yourself with the country of destination’s language, it’s likely that certain unfamiliar situations may still cause great misunderstandings and confusion to the new settlers. However, it is always possible to appear friendly/ approachable and open-minded to call for help from those around you.Nhiều vấn đề hoặc sự bất tiện có thể phát sinh mà mọi người có thể phải đối mặt (với), sau chuyến thăm hoặc di cư đến / định cư ở một quốc gia khác. Trong số này, cái ‘phổ biến’ nhất thường được gọi là “cú sốc văn hóa”, chủ yếu đến từ sự khác biệt rõ nét trong lối sống giữa các quốc gia / trên toàn thế giới. Vì vậy, ví dụ, bạn có thể tìm thấy, một cử chỉ hoàn toàn tốt đẹp ở một quốc gia này lại là xa lạ hoặc xúc phạm ở quốc gia khác. Rắc rối không kém đối với du khách hoặc cư dân nước ngoài là (vấn đề) rào cản ngôn ngữ. Dù bạn đã trang bị cho mình ngôn ngữ của quốc gia đến như thế nào đi chăng nữa, thì có khả năng một số tình huống không quen thuộc nhất định vẫn có thể gây ra sự hiểu lầm và bối rối cho những người mới định cư. Tuy nhiên, bạn luôn có thể tỏ ra thân thiện / dễ gần và cởi mở để nhờ giúp đỡ từ những người xung quanh.