Từ vựng Speaking – Topic Travel & Tourism – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Travel & Tourism, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Travel & Tourism, các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Điền từ trong bảng vào ô trống thích hợp.

1. I don’t think it would to climb all the way. The fog is too thick already.
2. Ha Long has been a famous for decades due to its beautiful beaches.
3. It was a that we were able to stay in that hotel. The view was great and the staff were so thoughtful.
4. Despite all the on the tour’s website, I still don’t think it would be a good idea to go.
5. Colorful flowers were everywhere and butterflies flew around me. It was just like a . I felt like a princess.
6. I really want a quick on Tet holiday to relax and unwind.

Bài tập 2: Chọn từ đúng trong các câu sau:

1. I was given/ taken by the magnificent view outside my window.
2. The dreamy atmosphere/ air was perfect to take pictures with loved ones.
3. Hang had so much fun at the entertainment/ amusement complex that she went there three more times until her trip ended.
4. This activity is for us to synthesize/ harmonize together, so please play it to your heart’s content.
5. He left a marked/ crossed impression on me when he jumped off the boat and casually swam to shore.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

  1. Describe a tourist attraction you enjoyed visiting.
  2. Do you agree that some tourist attractions (e.g. national museums/galleries) should be free to visit?
  3. Why is tourism important to a country?
  4. How necessary is it for tourists to learn the language of the country they’re visiting?

Câu trả lời

Nghĩa tiếng Việt

Describe a tourist attraction you enjoyed visiting.

Mô tả một điểm du lịch mà bạn thích đến thăm.

As a travel lover, I have set foot on various tourist attractions around my country. And if I have to pick my favorite destination, it would without a doubt be Da Lat.

Là một người yêu thích du lịch, tôi đã đặt chân đến nhiều địa điểm du lịch khác nhau trên khắp đất nước của mình. Và nếu tôi phải chọn điểm đến yêu thích của mình, không nghi ngờ gì nữa, chính là Đà Lạt.

My trip to Da Lat took place sometime last summer, when my friend and I were planning a getaway to escape the hustle and bustle of the city. We had heard numerous glowing reviews about Da Lat as a tourist hotspot before, so we expected a decent trip. In reality, the trip was amazing.

Chuyến đi của tôi đến Đà Lạt diễn ra vào mùa hè năm ngoái, khi tôi và người bạn của tôi lên kế hoạch cho một chuyến đi ngắn để thoát khỏi nhịp sống xô bồ của thành phố. Trước đây chúng tôi đã nghe rất nhiều nhận xét tích cực về Đà Lạt như một điểm du lịch hút khách, vì vậy chúng tôi mong đợi một chuyến đi tốt. Trong thực tế, chuyến đi rất tuyệt vời.

Perhaps what sets Da Lat apart from other tourist cities is its unique weather pattern, with 3 distinctive types of weather within a day. Arriving in Da Lat late in the evening,we were shuddered by the cold there, which was quite surprising considering it was a summer day. It did get warmer in the early morning and by 8 a.m. when the sunlight broke through the clouds, we were comfortable enough to take off our coats. The heat from that point on was quite typical of a Vietnamese summer day, but the heat was not as intense.

Có lẽ điều làm cho Đà Lạt khác biệt với các thành phố du lịch khác là kiểu thời tiết độc đáo, với 3 kiểu thời tiết đặc biệt trong một ngày. Đến Đà Lạt vào chiều tối, chúng tôi rùng mình vì cái lạnh ở đó, điều đó khá là đáng ngạc nhiên vì đây là một ngày hè. Trời trở nên ấm hơn vào sáng sớm và đến 8 giờ sáng khi ánh nắng xuyên qua những đám mây, chúng tôi đủ thoải mái để cởi áo khoác. Cái nóng từ đó khá đặc trưng của một ngày hè Việt Nam, nhưng không gay gắt bằng.

Perhaps what sets Da Lat apart from other tourist cities is its unique weather pattern, with 3 distinctive types of weather within a day. Arriving in Da Lat late in the evening,we were shuddered by the cold there, which was quite surprising considering it was a summer day. It did get warmer in the early morning and by 8 a.m. when the sunlight broke through the clouds, we were comfortable enough to take off our coats. The heat from that point on was quite typical of a Vietnamese summer day, but the heat was not as intense.

Có lẽ điều làm cho Đà Lạt khác biệt với các thành phố du lịch khác là kiểu thời tiết độc đáo, với 3 kiểu thời tiết đặc biệt trong một ngày. Đến Đà Lạt vào chiều tối, chúng tôi rùng mình vì cái lạnh ở đó, điều đó khá là đáng ngạc nhiên vì đây là một ngày hè. Trời trở nên ấm hơn vào sáng sớm và đến 8 giờ sáng khi ánh nắng xuyên qua những đám mây, chúng tôi đủ thoải mái để cởi áo khoác. Cái nóng từ đó khá đặc trưng của một ngày hè Việt Nam, nhưng không gay gắt bằng.

Besides the weather, what left a marked impression on me  was the natural beauty and the romantic charm of Da La. The city is not called the city of love for nothing: from the lush foliage of trees, the colourful touch of flowers to the dreamy atmosphere, everything harmonized together to make Da Lat what it is. The highlight of the trip was the afternoon we spent in “the Valley of love”, which is the most famous natural attraction of the city. We were so impressed by the vast array of flowers and trees here, it felt like a real-world fairy tale. To capture this magnificent scenery, we took hundreds of photos.

Bên cạnh thời tiết, điều để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi là vẻ đẹp tự nhiên và nét hấp dẫn lãng mạn của Đà Lạt. Thành phố này được mệnh danh là thành phố tình yêu vì nhiều lý do: từ những tán cây xanh mướt, sự điểm tô nhiều màu sắc của các loài hoa cho đến bầu không khí mơ mộng, mọi thứ hòa quyện cùng nhau tạo nên một Đà Lạt vốn có. Điểm nổi bật của chuyến đi là buổi chiều chúng tôi đã ở “Thung lũng tình yêu”, là điểm tham quan tự nhiên nổi tiếng nhất của thành phố. Chúng tôi vô cùng ấn tượng trước bạt ngàn cỏ cây hoa lá ở đây, cảm giác như một chốn thần tiên ở thế giới thực. Để ghi lại khung cảnh tuyệt đẹp này, chúng tôi đã chụp hàng trăm bức ảnh.

Talking about Da Lat, the list can go on  forever, from scrumptious cuisine, fresh fruits and vegetables to vibrant night markets. But within the scope of this speech, the things I elaborated are perhaps the things I’m most taken by, the rest are a story for another day. 

Nói đến Đà Lạt, có thể kể ra danh sách dài mãi mãi, từ ẩm thực hảo hạng, rau củ quả tươi ngon đến những khu chợ đêm sôi động. Nhưng trong phạm vi bài nói này, những thứ tôi đã trình bày chi tiết có lẽ là những thứ tôi cảm thấy hứng thú nhất, phần còn lại là câu chuyện cho một ngày khác.

We spent 2 days in the city, leaving with sheer delight and satisfaction. This is one of the few places that I would love to revisit many more times.

Chúng tôi đã dành 2 ngày trong thành phố, rời đi với niềm vui và sự thỏa mãn tuyệt đối. Đây là một trong số ít những nơi mà tôi muốn ghé thăm lại nhiều lần nữa.

Do you agree that some tourist attractions (e.g. national museums/galleries) should be free to visit?

Bạn có đồng ý rằng một số điểm tham quan du lịch (ví dụ như bảo tàng / phòng trưng bày quốc gia) nên được tham quan miễn phí không?

If I’m being honest, I don’t think allowing free entry to museums and galleries will do us any good. The entrance fees of museums and galleries, compared to theme parks or cinemas’, cost next to nothing. So no, further cutting it down wouldn’t bump the number of visitors. On top of that, these cultural places have an operation cost to bear, and charging a fee provides them a way to stay afloat.

Thành thật mà nói, tôi không nghĩ việc cho phép vào cửa miễn phí các bảo tàng và phòng trưng bày sẽ đem lại lợi ích gì. Phí vào cửa của các viện bảo tàng và phòng trưng bày, so với các công viên giải trí hoặc rạp chiếu phim, gần như không tốn gì. Vì vậy, không, việc cắt giảm thêm nữa sẽ không làm tăng số lượng khách tới thăm. Trên hết, những địa điểm văn hóa này có chi phí hoạt động phải chịu và việc thu phí cung cấp cho họ một cách để họ tồn tại.

Why is tourism important to a country?

Tại sao du lịch lại quan trọng đối với một quốc gia?

The first thing coming to my mind would be economic benefits. Tourism can substantially contribute to the national GDP and creates innumerable employment opportunities. Tourism areas in Vietnam like Quang Ninh and Da Nang, for example, are getting more prosperous and enjoying living standards never seen before. And along with this development, more people become employed. The entertainment complex in Quang Ninh, for instance, creates jobs for thousands of workers in its construction phase.

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến sẽ là lợi ích kinh tế. Du lịch có thể đóng góp đáng kể vào GDP quốc gia và tạo ra vô số cơ hội việc làm. Ví dụ như các khu vực du lịch ở Việt Nam như Quảng Ninh và Đà Nẵng đang ngày càng giàu cóđược hưởng tiêu chuẩn cuộc sống chưa từng có. Và cùng với sự phát triển này, nhiều người trở nên có việc làm hơn. Chẳng hạn, khu quần thể vui chơi giải trí ở Quảng Ninh tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động đang trong giai đoạn xây dựng.

How necessary is it for tourists to learn the language of the country they’re visiting?

Có cần thiết của khách du lịch học ngôn ngữ của quốc gia họ đang đến thăm không?

Some people are stressed out with the thought of learning  a whole new language for just a trip, but I think it’s totally worth the effort. If you know certain everyday expressions, say greeting, asking for price, or simply saying thanks to someone, it would certainly come in handy in a lot of situations. And it’s not too hard to learn. I mean if you really want to excel at a certain language, that would take years, but a few simple everyday expressions wouldn’t take more than a few days of hard work.

Một số người cảm thấy căng thẳng với suy nghĩ học một ngôn ngữ hoàn toàn mới chỉ cho một chuyến đi, nhưng tôi nghĩ nó hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực mình bỏ ra. Nếu bạn biết một số cách diễn đạt hàng ngày, nói lời chào, hỏi giá hoặc đơn giản là nói cảm ơn ai đó, chắc chắn nó sẽ trở nên hữu ích trong rất nhiều tình huống. Và nó không quá khó để học. Ý tôi là nếu bạn thực sự muốn thành thạo một ngôn ngữ nào đó, điều đó sẽ mất nhiều năm, nhưng một vài cách diễn đạt đơn giản hàng ngày sẽ không mất quá vài ngày chăm chỉ học tập.

hoangthanhloanizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG