Từ vựng Speaking – Topic Puzzles – Part 1

Các bạn hãy cùng IZONE tìm hiểu một số từ vựng trong chủ đề Puzzles nhé!

A. Từ vựng

Đầu tiên, các bạn hãy học những từ vựng thuộc chủ đề Puzzles theo hướng dẫn dưới đây nhé.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. Bài tập

Sau khi đã học từ vựng, các bạn hãy làm quen với cách dùng của các từ vựng qua những bài tập dưới đây nhé.

Bài 1: Điền từ vào chỗ trống từ những từ cho sẵn

thrill nature a host ofinexplicable 
in a precise mannereerie abundant jigsaw puzzle
intellectually rewardingproblem solving

1. The disappearance of MH-370 is still until now.

2. require people to put all the pieces to form a picture.

3. She heard the noise of the wind howling through the trees.

4. So why do people still go hunting – is it the of the chase?

5. The of motor-racing is dangerous

6. VietNam is a country with natural resources.

7. There’s reasons why he didn’t get the job.

8. Playing puzzles is for children since they could develop skills such as , hand-eye coordination, etc.

Bài 2: Chọn từ đúng trong các câu sau:

1. “I’m looking for a fun novel to read on the plane.” “This one should fit the bill / pay the bill.”

2. She was paid a mind-boggling / mind-numbing sum of ten million dollars for that film.

3. Sometimes they didn’t speak to each other for day and night /days on end.

4. Playing jigsaw puzzles could improve children’s hand-eye coordination / head-eye coordination.

5. People could be able to boost their intelligence / lower their intelligence by playing puzzles.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. Ứng dụng vào Speaking

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng vào trả lời câu hỏi sau đây:

1. Why do parents let their children play puzzles?

2. What kinds of puzzles improve people’s intelligence?

3. Why are mysterious stories attractive to people?

Câu trả lời

Nghĩa tiếng Việt

Why do parents let their children play puzzles?

Tại sao các bậc phụ huynh lại cho con của mình chơi các trò chơi giải đố?

Well it’s for the reason that there are a host of benefits that children can gain. First of all, puzzles have kind of an exacting nature, which demands children to fit the pieces together in a precise manner. This has a lot to do with improving children’s hand-eye coordination. Another skill that could see some improvement is problem solving. There is usually only one way to put the pieces together and there’s no way to cheat. As they keep experimenting with the pieces to figure out the answer, they find out which patterns work and which ones don’t. Their problem solving could see a lot of improvement as a result of that.

Lý do ch việc đó chính là trẻ em có thể có được nhiều lợi ích khi chơi chúng . Trước hết, về bản chất, các trò chơi giải đố có độ chính xác cao, đòi hỏi trẻ em phải ghép các mảnh lại với nhau một cách chính xác. Điều này có thể cải thiện đáng kể khả năng phối hợp tay và mắt của trẻ. Kỹ năng giải quyết vấn đề là một kỹ năng khác mà có thể thấy sự cải thiện rõ ràng ở trẻ. Thường chỉ có một cách để ghép các mảnh ghép lại với nhau và không có cách nào để gian lận. Khi trẻ thử ghép các mảnh với nhau để tìm ra kết quả cuối cùng, chúng sẽ biết được cách ghép nào đúng và cách nào không. Kết quả của việc đó chính là khả năng giải quyết vấn đề của trẻ được cải thiện rất nhiều.

What kinds of puzzles improve people’s intelligence?

Những loại trò chơi giải đố nào có thể cải thiện trí thông minh của con người?

From my perspective, all types of puzzles can help boost people’s intelligence since they all give us a chance to exercise our brain and keep it active and sharp. Examples of this are abundant: Sudoku, Rubik’s cubes, jigsaw, you name it. The harder the puzzle, the more intellectually rewarding it becomes once you've solved it. The most challenging ones, in my opinion, would be jigsaw puzzles with more than a thousand pieces! They are incredibly confusing and might take days on end to complete.

Theo quan điểm của tôi, tất cả các loại trò chơi giải đố có thể giúp tăng cường trí thông minh của con người vì tất cả chúng đều cho chúng ta cơ hội để rèn luyện trí não và giữ cho não luôn hoạt động nhạy bén. Có rất nhiều ví dụ về loại trò chơi này, như: Sudoku, Rubik, ghép hình, đặt tên. Câu đố càng khó, khi bạn đã giải được, càng giúp tăng cường trí tuệ của bạn. Thứ gây khó khăn nhất đối với tôi sẽ là trò chơi ghép hình với hơn một nghìn mảnh ghép! Trò đó cực kỳ khó hiểu và có thể mất nhiều ngày liên tục để hoàn thành.

Why are mysterious stories attractive to people?

Tại sao những câu chuyện kỳ bí lại hấp dẫn mọi người?

It is probably to do with humans being curious creatures, and our nature to find answers to things that seem inexplicable to us. Mysterious stories fit the bill very well, often giving off a sense of eerie and mind-boggling phenomenon.

Another reason might be that reading mysteries is a safe thrill, kind of like riding a roller coaster when we were kids. We get to explore the unknown and discover the truth behind mysterious stories, all the while knowing that we’re on a safe adventure.

Có lẽ lý do liên quan đến việc con người là những sinh vật hiếu kỳ, và bản chất của chúng ta là muốn tìm câu trả lời cho những điều mà chúng ta dường như không thể giải thích được. Những câu chuyện bí ẩn lại rất phù hợp với điều đó, chúng thường mang lại cảm giác kỳ bígiật gân.

Một lý do khác đó là việc đọc những câu chuyện bí ẩn vừa an toàn vừa đem lại một cảm giác hồi hộp, thích thú, giống như việc đi tàu lượn siêu tốc khi chúng ta còn nhỏ. Chúng ta có thể khám phá những điều bí ẩn và sự thật đằng sau những câu chuyện đó, đồng chúng ta có thể nhận thức được việc đang trong một cuộc phiêu lưu an toàn.

nongkieutrinhizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG