Từ vựng Speaking – Topic Imagination – Part 3

Các bạn hãy cùng IZONE tìm hiểu một số từ vựng trong chủ đề Imagination nhé!

A. Từ vựng

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Imagination, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. Bài tập

Sau khi đã học thêm từ vựng, các bạn hãy luyện tập với các bài tập sau đây nha

Bài 1: Điền từ vào ô trống, dựa vào từ được cho trước trong hộp.

sneak salt ounce wrack throw weird feat 

1. Hey Daria. We’re a party this weekend. Do you want to come?

2. The new building is a remarkable of engineering.

3. I’ve been my brain all day but I can’t remember her name.

4. I don’t like how she eats coconut. It me out.

5. I’m worth my and I’ll prove it to you.

6. She used up every last of her butter, so she had to go and buy some.

7. the letter over here. Don’t let the teacher see you.

Bài 2: Viết lại câu sử dụng từ được cho trước.

1. He uses this whistle to distract the turkey. THROW
He uses .

2. She still can’t believe that she has achieved it. PULL
She still

3. I’ll come for you if you ever need me. BE
I’ll

4. You need to have fresh ideas if you want to be creative. BOX
You need to .

5. These artists are quite unusual with their use of color. NORM
These artists .

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. Ứng dụng vào Speaking

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng, các bạn hãy ứng dụng vào trả lời câu hỏi sau đây:

Describe a time when you needed to use your imagination. You should say:

  • What the situation was
  • When the situation was
  • Why you needed to use your imagination

And explain how you felt about it.

Câu trả lời

Nghĩa tiếng Việt

Describe a time when you needed to use your imagination. You should say:

+ What the situation was
+ When the situation was
+ Why you needed to use your imagination
And explain how you felt about it.

Mô tả thời điểm bạn cần sử dụng trí tưởng tượng của mình. Bạn nên nói:

+ Tình huống là gì
+ Khi nào tình huống xảy ra
+ Tại sao bạn cần sử dụng trí tưởng tượng của mình
Và giải thích bạn cảm thấy thế nào về nó.

I am honestly not an imaginative person, but there was this one time that I surprised myself by some real out-of-the-box thinking.

Around 3 years ago, I threw a birthday party for my best friend, who was turning 20. It was not only a very important milestone but it was also the first time I had ever held an event of any kind, so I wanted it to be special. After all, she is a significant person in my life, she's always been there for me, the least I can do for her is organize a decent birthday celebration.

Since we’d been friends for so long, I obviously had no problems figuring out what she liked. The food and theme of the party was a no-brainer. It had to be finger food, with lots of cream puffs and cupcakes, under the Harry Potter theme. The present was also an easy choice, I made her a hand-craft wand, which she later loved. The hard part was the party’s activities, and how to make the whole thing a surprise. It did not help that my best friend was also very observant and perceptive. Sneaking a party past her would be a real feat.

For once in my life,  I had to use every last ounce of my imagination to think of something original. I figured the location had to be familiar, so she wouldn’t suspect anything. It couldn’t be her house so it had to be mine. 

I also needed a decoy, whose job was to throw her off while taking her to my house, all the while completely oblivious. That task was left in the capable hands of our most poker-faced friend, who managed to pull it off. He definitely weirded her out a bit at first, but eventually it turned out to be a pleasant surprise for her. 

Next on the list were party games, which were not easy. But I managed to somehow use my dull imagination to put together a harry potter quiz-drinking game, with soft drinks. Then we did a small Harry Potter treasure hunt, and finally finished off with our favourite Harry Potter episode. It was probably the first time in my life that I’ve wracked my brain so hard trying to come up with something out of the norm

I was so relieved that everything worked out in the end: we had fun, and I proved to my best bud I’m worth my salt. My imagination ability probably peaked that day, and though it was more tiring than I would have imagined, it was all worth it seeing how happy she was at the end.

Thành thật mà nói, tôi không phải là người giàu trí tưởng tượng, nhưng có một lần tôi đã làm chính mình ngạc nhiên bởi một số suy nghĩ sáng tạo.

Khoảng 3 năm trước, tôi đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho người bạn thân nhất của tôi, người đã bước sang tuổi 20. Đó không chỉ là một cột mốc rất quan trọng mà còn là lần đầu tiên tôi tổ chức một sự kiện dưới bất kỳ hình thức nào, vì vậy tôi muốn nó trở nên đặc biệt. Sau tất cả, cô ấy là một người quan trọng trong cuộc đời tôi, cô ấy luôn làm chỗ dựa cho tôi, điều tối thiểu tôi có thể làm cho cô ấy là tổ chức một lễ sinh nhật tươm tất.

Vì chúng tôi đã là bạn của nhau quá lâu, nên tôi rõ ràng không gặp khó khăn gì khi tìm hiểu cô ấy thích gì. Thức ăn và chủ đề của bữa tiệc là điều không cần bàn cãi. Đó phải là món ăn nhẹ, với nhiều bánh su kem và bánh nướng nhỏ, theo chủ đề Harry Potter. Quà cũng là một lựa chọn dễ dàng, tôi đã làm cho cô ấy một cây đũa phép thủ công mà sau này cô ấy rất yêu thích. Phần khó là các hoạt động của bữa tiệc và làm thế nào để khiến toàn bộ sự việc trở nên bất ngờ. Điều khó khăn ở đây là người bạn thân nhất của tôi cũng rất tinh ý và nhạy bén. Giấu cô ấy một bữa tiệc sẽ là một kỳ công thực sự.

Lần đầu tiên trong đời, tôi phải sử dụng hết trí tưởng tượng của mình để nghĩ về một điều gì đó độc đáo. Tôi nghĩ rằng vị trí phải quen thuộc, vì vậy cô ấy sẽ không nghi ngờ bất cứ điều gì. Đó không thể là nhà của cô ấy nên nó phải là của tôi.

Tôi cũng cần một mồi nhử, mà công việc là đánh lạc hướng cô ấy khi đưa cô ấy đến nhà tôi, trong khi hoàn toàn không nghi ngờ gì. Công việc đó được tin tưởng giao cho người bạn có khuôn mặt “vô cảm” nhất của chúng tôi, và anh ấy đã thành công. Lúc đầu, anh ấy chắc chắn làm cô ấy thấy kỳ quặc, nhưng cuối cùng đó lại trở thành một bất ngờ thú vị dành cho cô ấy.

Tiếp theo trong danh sách là các trò chơi trong bữa tiệc, không hề dễ dàng chút nào. Nhưng bằng cách nào đó, tôi đã cố gắng sử dụng trí tưởng tượng nhạt nhẽo của mình để tạo ra một trò chơi thi uống chủ đề harry potter với nước ngọt. Sau đó, chúng tôi đã thực hiện một cuộc săn tìm kho báu Harry Potter nhỏ, và cuối cùng đã kết thúc với tập phim Harry Potter yêu thích của chúng tôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi vắt óc suy nghĩ để tìm ra một điều gì đó độc đáo.

Tôi rất nhẹ nhõm vì cuối cùng thì mọi thứ cũng có kết quả tốt: chúng tôi đã rất vui vẻ và tôi đã chứng minh cho tôi thấy rằng tôi có năng lực trong việc này. Khả năng tưởng tượng của tôi có lẽ đã đạt đến đỉnh điểm vào ngày hôm đó, và mặc dù nó mệt mỏi hơn những gì tôi tưởng tượng, nhưng tất cả đều xứng đáng khi nhìn thấy cuối cùng cô ấy đã hạnh phúc như thế nào.

nongkieutrinhizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG