Từ vựng Speaking – Topic Food – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Food, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Food, các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn đáp án A, B, C

1. Belly fat is built ….. because of too much calorie taken in without being burned off.

2. He …… the gym regularly for the purpose of building up some muscles.

3. A diet that is high in fat and sugar can lead to ……..

4. Eating too much ……. food can harm humans’ health.

5. His financial problems were ………. when he unexpectedly lost his job.

6. Family bonding became …………… in the Lunar New Year.

7. ………… intake of food can increase the amount of fat in blood.

8. Due to eating fast food regularly, she put …..weight in a short period of time.

Bài 2: Tìm định nghĩa của các cụm động từ sau

1. call for

A. to need something

2. flock to

B. to accept something that is not exactly what you want but is the best that is available

3. line up

C. to stand in a line or row; to form a queue

4. get caught up in

D. to become involved in something, especially when you do not want to be

5. settle for

E. to go or gather together somewhere in large numbers

1.
2.
3.
4.
5.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

  1. What are the foods for special festivals in Vietnam?
  2. What do you think makes a healthy diet?
  3. More and more people are becoming overweight nowadays. What do you think might be the causes of this?

 Câu trả lời

Nghĩa tiếng Việt

What are the foods for special festivals in Vietnam?

Những món ăn dành cho các lễ hội đặc biệt ở Việt Nam là gì?

 Actually, there are quite a variety of special occasions in Vietnam, and each event calls for different special dishes. As an example, moon-cake is a delicacy exclusively served during the Mid-autumn festival, as it has become customary for the Vietnamese people to flock to bakery stores in August (Lunar Calendar) to line up for these mouth-watering cakes. Another traditional Vietnamese dish could be Banh Chung, which is made from various ingredients such glutinous rice, green bean and pork. Considered especially popular during Tet holiday, the making and eating of Chung cake is a time-honored/well-preserved tradition
of the Vietnamese people.

 Trên thực tế, có khá nhiều dịp lễ đặc biệt ở Việt Nam, và mỗi sự kiện đòi hỏi các món ăn đặc biệt khác nhau. Ví dụ, bánh trung thu là một món đặc sản chỉ phục vụ trong Tết Trung thu, vì nó đã trở thành thông lệ với Người Việt Nam khi đổ xô đến các cửa hàng bán bánh vào tháng 8 (Âm lịch) để xếp hàng mua những chiếc bánh thơm ngon này. Một món ăn truyền thống khác  của Việt Nam có thể là Bánh Chưng, được làm từ nhiều loại nguyên liệu như gạo nếp, đậu xanh và thịt lợn. Được coi là đặc biệt phổ biến trong ngày Tết, việc làm và ăn bánh Chưng là truyền thống lâu đời/được giữ gìn của dân tộc Việt Nam.

What do you think makes a healthy diet?

Bạn nghĩ điều gì tạo nên một chế độ ăn uống lành mạnh?

 We all have different body types, and the definition of a healthy diet varies depending on our body type. Still, generally speaking, I would define a healthy diet as one that provides sufficient nutrition to keep the body functioning well. That would have to include green vegetables/greens, which would supply our body with the needed amount of fiber and vitamins. A healthy diet is also one that involves moderate intakes of food, since excessive or inadequate food consumption could lead to obesity or malnutrition. For those who hit the gym/work out routinely, protein is necessary for the build-up of muscles.

 Tất cả chúng ta đều có các loại cơ thể khác nhau và định nghĩa về một chế độ ăn uống lành mạnh thay đổi tùy thuộc vào loại cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên, nói chung, tôi sẽ định nghĩa một chế độ ăn uống lành mạnh là một chế độ ăn uống cung cấp đủ dinh dưỡng để giữ cơ thể hoạt động tốt. Chế độ này sẽ phải bao gồm rau xanh, sẽ cung cấp cho cơ thể chúng ta lượng chất xơvitamin cần thiết. Một chế độ ăn uống lành mạnh cũng là một chế độ ăn uống vừa phải, vì tiêu thụ quá nhiều hoặc không đủ thức ăn có thể dẫn đến béo phì hoặc suy dinh dưỡng. Đối với những người tập gym / tập thể dục thường xuyên, protein cần thiết cho việc hình thành cơ bắp.

More and more people are becoming overweight nowadays. What do you think might be the causes of this?

Ngày nay, ngày càng có nhiều người trở nên thừa cân. Bạn nghĩ điều gì có thể là nguyên nhân của điều này?

As a matter of fact, most people are leading a fast-paced life, and therefore easily get caught up in the hustle and bustle of life and have little time left to take care of their diet. To save time, many would settle for fast food and fattening food rather than healthy choices of food. The problem is further compounded by a sedentary lifestyle, which means that belly fat is built up without any chances of being burned off. The resulting build-up of fat would, over time, cause many people to put on weight non-stop.

Trên thực tế, hầu hết mọi người đang có nhịp sống nhanh, do đó dễ bị cuốn vào nhịp sống hối hả và không còn nhiều thời gian để chăm sóc cho chế độ ăn uống của mình. Để tiết kiệm thời gian, nhiều người đành phải chọn thức ăn nhanh và thức ăn gây béo hơn là lựa chọn thực phẩm lành mạnh. Vấn đề còn phức tạp hơn do lối sống ít vận động, có nghĩa là mỡ bụng tích tụ mà không có cơ hội bị đốt cháy. Theo thời gian, sự tích tụ chất béo sẽ khiến nhiều người tăng cân không ngừng.

hoangthanhloanizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG