Từ vựng Speaking – Topic Food – Part 2

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Food, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Food, các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn đáp án A, B hoặc C.

1. I felt …………… to this mysterious stranger.

2. She dreamed of flying away to …………… faraway places.

3. Computer viruses are small programs, they …………… by attaching a copy of themselves to another program

4. Could you give me the recipe …………… that coq au vin or is it a trade secret?

5. A hamburger van pulled up beside his car, ostentatiously frying onions and other pungent foods intended to make his …………… water.

6. Rice is the …………… diet in many Asian countries.

Bài 2: Chọn từ TRÁI NGHĨA với từ được gạch chân

1. The hotel has spacious, well-appointed public rooms and bedrooms.

2. May I have another helping of that scrumptious salad?

Bài 3: Tìm và sửa lỗi sai.

1. Other neighbourhoods in the city offer fooders a choice of Chinese, Portuguese or Greek food

Sửa lại:

2. His height makes him stand up in the crowd.

Sửa lại:

3. At the recommend of a psychiatrist, the accused will remain under observation.

Sửa lại:

4. The flowers give out a heady scent at night.

Sửa lại:

5. They saw the floods as a sign of divide wrath.

Sửa lại:

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng, các bạn hãy ứng dụng và trả lời những câu hỏi sau đây:

Describe a time when you ate something for the first time. 

You should say:

  • What you ate
  • When you ate it
  • Where you were

And explain how you felt about it.

Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
Describe a time when you ate something for the first time. You should say:
What you ate
When you ate it
Where you were
And explain how you felt about it.
Miêu tả một lần bạn ăn một món gì đó lần đầu tiên. Bạn nên nói:
Bạn ăn món gì
Bạn ăn món đi khi nào
Bạn đã ở đâu
Giải thích bạn đã cảm thấy như thế nào?
As a foodie, I am always drawn to new and exotic food experiences. Among the many first times that I have had with food, the time when I first tried Indian cuisine definitely stands out
I wouldn’t say that Indian food is completely novel among Vietnamese. However, in the small province where I live, it was not until recently that the first Indian restaurant came into town. Needless to say, the moment I heard about its opening, I rushed to the place to see what they had to offer.  
My first impression of the restaurant was that it was quite spacious, and I’ve got to admit that the owners had done a good job replicating the Indian atmosphere with all the decorations and furniture. The Indian background music really added to the immersive experience.
As for the food, I ordered around 3-4 dishes at the recommendation of the waiter, all of which looked appealing and gave off the signature aroma of Indian spices. While the naan – an Indian staple – and the soup were decent, the Indian curry with butter chicken stole the show. A divine combination of tender and well-seasoned chicken bathed in a spicy yet creamy sauce and Jasmine rice splendidly put together is the perfect recipe for this scrumptious dish. Just speaking about it makes my mouth water. I later learnt from the waiter that the original Indian recipe for this dish had been adapted to suit the taste of Vietnamese customers, which I thought was a smart move.
In general, the whole meal went beyond my expectations, and I would certainly recommend it to anyone I know.
Là một người sành ăn, tôi luôn bị hấp dẫn bởi những trải nghiệm ăn uống mới lạ. Trong những lần đầu tiên tôi trải nghiệm món ăn mới, lần đầu tiên tôi ăn thử ẩm thực Ấn Độ chắc chắn nổi bật nhất.
Tôi sẽ không cho rằng ẩm thực Ấn Độ là một điều mới lạ đối với người Việt. Tuy nhiên, ở vùng tỉnh nhỏ bé mà tôi sinh sống, nhà hàng Ấn Độ đầu tiên mới xuất hiện gần đây ở thị trấn. Không cần phải nói, khoảng khắc mà tôi nghe nói về nhà hàng khai trương, tôi ngay lập tức chạy tới để xem họ có những gì.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về nhà hàng là nó khá rộng rãi, và tôi phải thừa nhận rằng chủ nhà hàng đã làm rất tốt việc tái hiện lại không khí ở đất nước Ấn Độ từ trang trí và nội thất. Nhạc nền Ấn Độ thực sự khiến trải nghiệm càng chìm đắm hơn.
Về đồ ăn, tôi gọi tầm 3-4 món ăn theo sự giới thiệu của bồi bàn, và tất cả món ăn đều rất hấp dẫn và tỏa ra mùi thơm đặc trưng của gia vị Ấn Độ. Mặc dù món naan – một thực phẩm chính của người Ấn Độ – và món súp đều ngon, món cà ri Ấn Độ với bơ gà là tuyệt vời hơn cả. Sự kết hợp tuyệt diệu của thịt gà mềm và được nêm nếm vừa vặn và ngấm nước sốt cay nhưng nhiều kem, với món cơm Jasmine là một công thức hoàn hảo cho món ăn hảo hạng này. Chỉ cần nói về nó đã khiến tôi thèm chảy nước miếng rồi. Sau đó, tôi học được từ người bồi bàn là công thức Ấn Độ nguyên bản của món ăn này đã được thay đổi để phù hợp khẩu vị của khách hàng người Việt, điều mà đối với tôi là một nước đi rất khéo léo.
Nói chung là bữa ăn đã vượt xa mong đợi của tôi, và tôi chắc chắn sẽ giới thiệu nó với bất kì ai tôi biết.

nguyentienthanh

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG