Từ vựng Speaking – Topic Reading – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Reading, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Reading. Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Điền từ vào ô trống, dựa vào chữ cái được cho trước

1. Because of my work, I don’t have the l of time for reading anything
2. She has a p for fantasy settings, so it’s best to give her this book.
3. Colorful things can keep children wildly e in them, regardless of what they are.
4. P down that controller and help me with these chores, will you?
5. All the shouting had left her rather h.
6. Stepping into the room, he was overwhelmed by a s amount of books lying around.
7. This book collection has been p o his descendants for thousands of years.
8. Though he’s not clever, he’s a d worker and has often done well in the examinations.

Bài 2: Viết lại câu sử dụng từ được cho trước.

1. I was so engaged, I read it from top to bottom in a single night. COVER => I was so engaged, .
2. Dr Pepper’s lecture was truly fascinating, and we also got plenty of lessons to take home. AWAY => Dr Pepper’s lecture was truly fascinating, .
3. She was deeply invested in the plot, even when she said she hated the book. ABSORB => , even when she said she hated the book
4. Captivating books know how to make the reader’s eyes stick onto the page. GRIP => .
5. It’s very easy to yield to allurement and spend too much money. TEMPT => It’s very easy .

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng, các bạn hãy ứng dụng và trả lời những câu hỏi sau đây:

How often do you read?

What kinds of books do old people often read?

Are you a good storyteller?

Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
How often do you read?Bạn có thường xuyên đọc sách hay không?
As a diligent college student with a staggering amount of work, I, for the most part, just don’t have the luxury of time for reading, so I just do some reading every now and then whenever I can find time for it. But once I pick up a book, I tend to be totally invested/ absorbed in it and often have a hard time putting it down. So, what usually ends up happening is I spend hours and hours reading it from cover to cover. Knowing this compulsive behavior of mine, I do my best to resist my temptation to touch any books.một sinh viên đại học chăm chỉ với khối lượng bài vở khổng lồ, chủ yếu là tôi không có sự xa xỉ thời gian dành cho việc đọc sách, vì vậy tôi chỉ thỉnh thoảng đọc bất cứ khi nào tôi thời gian. Nhưng một khi tôi cầm một cuốn sách lên, tôi có xu hướng hoàn toàn bị cuốn hút vào nó và thường rất khó đặt xuống. Vì vậy, điều thường xảy ra là tôi dành hàng giờ đồng hồ để đọc nó từ đầu đến cuối. Biết được hành vi khó kiểm soát này của mình, tôi cố gắng hết sức để chống lại sự cám dỗ chạm vào bất kỳ cuốn sách nào.
What kinds of books do old people often read?Người lớn tuổi thường đọc những loại sách nào?
It’s just a guess, but as far as I can tell from watching my grandparents, old people are quite distinct from youngsters in that they have a preference for traditional folk stories and poetry. This might be because those stories usually offer readers meaningful messages from ancient wisdom, so old people want to accumulate the takeaway lessons (conveyed through such stories) to pass onto younger generations.Tôi chỉ đoán thôi, nhưng theo như tôi được biết thì khi quan sát ông bà tôi, người lớn tuổi khá khác biệt so với những người trẻ ở chỗ họ thích những câu chuyện dân gian và thơ ca truyền thống hơn. Điều này có thể là do những câu chuyện đó thường mang đến cho người đọc những thông điệp ý nghĩa từ trí tuệ người xưa, nên người già muốn tích lũy những bài học thu được (được truyền tải qua những câu chuyện như vậy) để truyền lại cho thế hệ trẻ.
Are you a good storyteller?Bạn có phải là một người kể chuyện tốt không? 
Definitely not. I’m rather hopeless when it comes to storytelling. I’m really bad at getting my ideas across to others, so storytelling doesn’t come easy to me. On top of that, a decent storyteller should have a captivating/ gripping voice to keep the listeners engaged in the story, which is quite impossible for a girl with a hoarse voice like me. So, all in all, I guess you could say that I don’t have what it takes to be a good story teller.Chắc chắn là không. Tôi thực sự tệ hết thuốc chữa khi nhắc đến việc kể chuyện. Tôi thực sự rất kém trong việc làm cho người khác hiểu mình nói gì, vậy nên việc kể chuyện không hề dễ dàng đối với tôi. Hơn thế nữa, một người kể chuyện tốt nên có một giọng nói thu hút để làm cho người nghe cuốn hút vào câu chuyện, một điều bất khả thi với một cô gái có giọng khàn như tôi. Vậy nên, nói tóm lại, có thể nói rằng tôi không đủ khả năng để trở thành một người kể chuyện giỏi.   

nguyentienthanh

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG