Vocabulary | IZONE

Từ vựng Speaking – Topic Relaxation – Part 2

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Relaxation, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Relaxation, các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Hãy chọn đáp án đúng A,B, C để hoàn thành câu

1. I want to meet my friends and … them

2. Meditation is an effective method to …

3. I think she should take time … to go somewhere and relax.

4. It’s fun to get … gossip with friends.

5. Going to the cinema with me will make you become mentally better ….

6. You aren’t _________ to do all this work, but it’d be a big help.

7. The weather today is beautiful. Let’s go outside and participate in some … activities.

8. They should take more exercises. It is a good way to … their bodies.

9. You should give your eyes a … after using your computer for 2 hours!

10. In my free time, I usually … Netflix series.

Bài 2: Chọn các từ trong bảng để hoàn thành các chỗ trống tương ứng 

relax                          go out                           jogging                     gathering                           cycling 

1. Watching movies is a good way to and have fun.
2. My bike is broken today so I will do some to exercise instead.
3. Let’s and do some shopping!
4. is an exciting activity that helps to improve posture and coordination.
5. At a social last night, he met a beautiful girl.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng, các bạn hãy ứng dụng và trả lời những câu hỏi sau đây:

Describe a place (not your home) where you are able to relax. You should say:

  • Where it is
  • How it looks like
  • How often you go there

And explain how you feel about that place

Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
Describe a place (not your home) where you are able to relax. You should say:
Where it is
How it looks like
How often you go there
And explain how you feel about that place
Mô tả một nơi (không phải nhà của bạn), nơi bạn có thể thư giãn. Bạn nên nói:
Nó ở đâu vậy
Trông nó thế nào
Bạn đến đó thường xuyên như thế nào
Và giải thích cảm nhận của bạn về địa điểm đó
Well, ideally, my home would be the perfect place to put my mind at ease, but if I have to describe another spot, I think it would be my favorite coffee shop,  InFact Coffee; Yes, Infact is the legit name of a coffee shop. In fact, it is located near my house, just within walking distance from where I live. I got to know about this place through the recommendation of a friend. 

As I’ve always been into a cozy and decent atmosphere, I fell in love with this cafe at first sight. It has a minimalistic style with a light brown lick of paint from the outside. Also, there are some small wooden stools outside for groups of customers who enjoy the fresh outdoor air and watching streams of passing traffic. 


Inside the building, there are two floors for two different purposes. The first floor is modeled after a typical co-working space, where separate tables are set up for customers to concentrate on their work. The moment I walked through the entrance, I could feel the sombre atmosphere pervading the floor. 
However, the second floor is strikingly different. There are some couches with colorful cushions on top, placed in a semi-circle running around a huge screen in the center. Behind the screen is a small balcony where hanging pot plants can be seen. The second floor somehow gives off the vibe of a mini-movie theater. And in fact, there are movie nights on weekends, and dozens of people gather here to discuss and share their thoughts on the movies on show. 


Ever since I found out about this place, I’ve been patronizing it quite frequently. Part of the reason is to share my interest with the community on the second floor. Not only can I enjoy my favorite film with those who have the same hobby, but I also can freely give my thoughts on the topic. The other part has to do with work. When I have deadlines to meet, I also come here so that my efficiency could reach its peak as soon as possible. Overall, I think InFact coffee is multifunctional, which is why it has become my go-to spot, both for entertainment and work. 
Một cách lý tưởng nhất, nhà của tôi sẽ là nơi hoàn hảo để giữ tâm trí thoải mái, nhưng nếu tôi phải mô tả một địa điểm khác, tôi nghĩ đó sẽ là quán cà phê yêu thích của tôi, InFact Coffee; Đúng, Infact thực sự là là tên của một quán cà phê. Trên thực tế, nó nằm gần nhà tôi, chỉ trong khoảng đi bộ từ nơi tôi sống. Tôi biết đến địa điểm này qua sự giới thiệu của một người bạn.

Vì tôi luôn thích một bầu không khí ấm cúng và dễ chịu nên tôi đã yêu quán cà phê này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó có phong cách tối giản với lớp sơn màu nâu nhạt từ bên ngoài. Ngoài ra, bên ngoài còn có một số ghế đẩu gỗ nhỏ dành cho những nhóm khách hàng thích không khí trong lành ngoài trời và ngắm nhìn dòng người qua lại.
Bên trong tòa nhà có hai tầng dành cho hai mục đích khác nhau. Tầng 1 được mô phỏng theo mô hình không gian làm việc chung điển hình, nơi kê các dãy bàn riêng biệt để khách hàng tập trung làm việc. Khoảnh khắc bước qua lối vào, tôi có thể cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc bao trùm khắp tầng.
Tuy nhiên, tầng hai là một sự khác biệt rõ ràng. Có một số trường kỷ với đệm nhiều màu sắc bên trên, được đặt trong một hình bán nguyệt chạy xung quanh một màn hình lớn ở trung tâm. Phía sau bức bình phong là một ban công nhỏ, nơi có các chậu cây cảnh treo. Tầng hai bằng cách nào đó tỏa ra không khí  của một rạp chiếu phim mini. Và trên thực tế, có những đêm chiếu phim vào cuối tuần, hàng chục người tụ tập ở đây để thảo luận và chia sẻ những suy nghĩ của họ về những bộ phim đang chiếu.

Kể từ khi tôi phát hiện ra địa điểm này, tôi đã ghé thăm nó khá thường xuyên. Một phần lý do là để chia sẻ mối quan tâm của tôi với cộng đồng trên tầng hai. Tôi không chỉ được thưởng thức bộ phim yêu thích với những người có cùng sở thích mà tôi còn có thể thoải mái đưa ra những suy nghĩ của mình về chủ đề này. Phần khác liên quan đến công việc. Khi tôi chạy deadline, tôi cũng đến đây để hiệu quả của tôi có thể đạt đến đỉnh điểm càng sớm càng tốt. Nhìn chung, tôi nghĩ cà phê InFact rất đa chức năng, đó là lý do tại sao nó trở thành địa điểm yêu thích của tôi, cả để giải trí và làm việc.