Vocabulary | IZONE

Từ vựng Speaking – Topic Services, Shops & Popular Businesses – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Services, Shops & Popular Businesses, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề  Services, Shops & Popular Businesses , các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Nối từ ở cột A với từ đồng nghĩa ở cột B.

AB
inventoryis prompted by
pop upprice range
attributed tomushroom
price bracketin large quantity
in bulkstock

Câu trả lời của bạn:
inventory:
pop up:
attributed to:
price bracket:
in bulk:

Bài 2: Chọn từ đúng ở bảng sau để điền vào ô trống.

diversesoaringscouringcomplexmodelclimbstand

1. You won’t _________ a chance competing with him.
Câu trả lời của bạn:
2. This business __________ has been followed by a lot of coffee shops.
Câu trả lời của bạn:
3. Apples are surprisingly ______ in range. There are nearly 7500 varieties of them.
Câu trả lời của bạn:
4. Can you help me find it? I’ve spent 2 hours _________ for it and I’m running out of patience!
Câu trả lời của bạn:
5. Have you heard about the new shopping __________ ?
Câu trả lời của bạn:
6. If you want to _________ up the career ladder, an internship is a must.
Câu trả lời của bạn:
7. A ________ demand for chocolate cookies has taken from her any chance to rest.
Câu trả lời của bạn:

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

  1. Do you often buy things at big shops or small shops?
  2. What kinds of business are popular in your country?
  3. What qualities does the staff need? Why?
Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
Do you often buy things at big shops or small shops?Bạn thường mua đồ ở những cửa hàng lớn hay nhỏ?
Personally speaking, I prefer to go to a mall or a big shopping complex as they can provide a wider range of options with different price brackets. To be honest with you, I’m a bit of a picky person when it comes to choosing the product that meets both my standards and my price range; and therefore, the giant shopping malls, with their superb variety of options, save me the trouble of moving from one shop to another scouring for the right item. Another appeal is the more affordable prices offered by these sizable retailers, owing to their lower cost of inventory. This is because these retailers would often get a discount from product suppliers/ manufacturers by procuring their inventory/ stocking up in bulk/in large quantity. To cite an example, Big C, a supermarket chain based in Vietnam, has been offering value-for-money products for years.Đối với cá nhân tôi, tôi thích đến trung tâm mua sắm hoặc khu phức hợp mua sắm lớn vì họ có thể cung cấp nhiều lựa chọn hơn với các khoảng giá khác nhau. Thành thật mà nói thì tôi là một người hơi kén chọn khi chọn sản phẩm đáp ứng cả tiêu chuẩn và tầm tiền của tôi; và do đó, các trung tâm mua sắm khổng lồ, với siêu nhiều các lựa chọn, giúp tôi không phải di chuyển từ cửa hàng này sang cửa hàng khác để lùng sục món đồ phù hợp. Một điểm hấp dẫn khác là giá cả phải chăng hơn được cung cấp bởi các nhà bán lẻ lớn này, do chi phí nhập hàng của họ thấp hơn. Điều này là do các nhà bán lẻ này thường được giảm giá từ các nhà cung cấp / nhà sản xuất sản phẩm bằng cách nhập hàng với số lượng lớn. Để dẫn chứng một ví dụ, Big C, một chuỗi siêu thị có trụ sở tại Việt Nam, đã cung cấp các sản phẩm đáng đồng tiền trong nhiều năm.
What kinds of business are popular in your country?Những loại hình kinh doanh nào phổ biến ở đất nước của bạn?
As an economics student, I pay close attention to the ongoing business trends, and as far as I know, business models in my country are becoming increasingly diverse in range. Among those, a newly emerged type is bubble tea shops, which are popping up/mushrooming by the day, ranging from small independent stores to huge chain stores like Ding Tea. The prosperity of this business model can be attributed to/ is prompted by a soaring demand for the trending drink among the young. Another model that is gaining popularity is coffee shop franchisees. These chain Cafés differ greatly from the conventional models, both in terms of the unique designs and the comfortable ambiance provided. These two are the most critical factors that could make or break coffee shops in today’s market.Là một sinh viên ngành kinh tế, tôi rất chú ý đến các xu hướng kinh doanh đang diễn ra, và theo tôi được biết, các mô hình kinh doanh ở nước tôi ngày càng trở nên đa dạng về chủng loại. Trong số đó, một loại hình mới nổi là các cửa hàng trà sữa, đang nổi lên / mọc lên như nấm từng ngày, từ các cửa hàng nhỏ độc lập đến các chuỗi cửa hàng lớn như Ding Tea. Sự thịnh vượng của mô hình kinh doanh này có thể là do nhu cầu tăng cao về loại đồ uống thịnh hành  trong giới trẻ. Một mô hình khác đang được ưa chuộng là cửa hàng cà phê nhượng quyền thương hiệu. Chuỗi quán Café này khác biệt rất nhiều so với các mô hình thông thường, cả về thiết kế độc đáo và không gian thoải mái được cung cấp. Hai yếu tố này là yếu tố quan trọng nhất có thể quyết định sự thành bại các cửa hàng cà phê trên thị trường ngày nay.
What qualities does the staff need? Why?Nhân viên cần có những phẩm chất gì? Tại sao?
From my perspective, there are several traits that a good employee should possess, and the first one of which is honesty. An employee can have all the talent in the world, but without integrity and genuineness, he or she would not go far since trickery may very well erode trust. An average yet earnest employee, on the other hand, may stand a higher chance of climbing up the career ladder, for he’s earned the trust of his colleagues and superiors. Another caliber is interpersonal skill, which is crucial for the daily functioning of an organization. Effective interpersonal skills would allow for efficient communication, ascertaining that goals, problems, desires of both employees and organization are communicated throughout the organization (while avoiding the costly mistake of miscommunication).Theo quan điểm của tôi, có một số đặc điểm mà một nhân viên giỏi nên có, và điểm đầu tiên trong số đó là tính trung thực. Một nhân viên có thể rất tài năng, nhưng nếu không có sự chính trực và thành thật, họ sẽ không tiến xa được vì sự lừa dối rất có thể làm làm suy giảm niềm tin. Mặt khác, một nhân viên bình thường nhưng nghiêm túc có thể có cơ hội cao hơn để leo lên nấc thang sự nghiệp, vì anh ta đã giành được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên của mình. Một phẩm chất khác là kỹ năng giao tiếp giữa người với người, điều này rất quan trọng đối với hoạt động hàng ngày của một tổ chức. Sử dụng các kỹ năng này hiệu quả sẽ cho phép giao tiếp hiệu quả, đảm bảo rằng các mục tiêu, vấn đề, mong muốn của cả nhân viên và tổ chức được truyền đạt trong toàn tổ chức (đồng thời tránh được sai lầm tốn kém do thông tin sai lệch).