Từ vựng Speaking – Topic Teaching – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Teaching, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề TEACHING. Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn đáp án A, B, C

1.They … in touch with their relatives through social media and text messaging

2. The financial crisis left him no choice but … some of his property.

3. His son ….. his advice and decided to hang out with friends.

4. Well, it took some……, but I finally got the engine up and running again

5. She was glowing, and talking so fast, Jackson could barely keep….

6. In their results, girls showed a strong preference … flute, piano and violin, while boys preferred drums, guitar and trumpet

7. I have always been able to … to my parents for help when I’ve had a problem.

8. I am struggling ….the same issues that other people are.

Bài 2: Chọn từ đúng trong các câu sau

1. Many technological companies are developing a new line of products which are user-friendly for the digitally (illiterate/illiteracy).
2. He’s also a bit of a technophile/technophobe and has been having problems getting on the list
3. She was always (receptive/recentive) to new ideas
4. I don’t know for sure, but off the top of my (head/tongue) I’d say that renting a two-bedroom apartment would cost about a thousand dollars a week.
5. His lecture was readily (intelligible/intelligent) to all the students.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng, các bạn hãy ứng dụng và trả lời những câu hỏi sau đây:

Describe an experience you taught somebody something

When and where it happened

Whom you taught

What you taught him/her

And explain how you/the person felt about it

Describe an experience you taught somebody something
When and where it happened
Whom you taught
What you taught him/her
And explain how you/the person felt about it
Miêu tả một trải nghiệm bạn dạy ai đó gì đó
Việc đó diễn ra lúc nào và ở đâu
Bạn đã dạy ai
Bạn đã dạy họ cái gì
Và giải thích họ thấy như thế nào về điều đó
Truth be told, I’m not as intelligible/articulate as I’d like to be, and so I often struggle with offering instructions to others. This awareness keeps me from routinely spreading my knowledge to others. But off the top of my head, there came a time when I successfully guided my father to use Facebook.My father used to be a technophobe who was not that receptive/open-minded to the latest technology. But when my sister studied abroad, the desire to stay in touch with his beloved daughter left my father no choice but to turn to me for help on using Facebook.As you probably know, the two most commonly used gadgets for Facebook access these days are the laptop and the smartphone. The former is, in my opinion, more user-friendly for the digitally illiterate, making it an ideal choice for starters like my dad. My old man, however, disregarded my advice and insisted on using the smartphone instead. As expected, he had a hard time figuring out the functions of the virtual keyboard, which was understandable since it was his first encounter to such a hi-tech gadget. It took some doing before he could familiarize himself with the feature well enough to move on to browsing Facebook notifications and chatting online on Facebook Messenger. While we were at it, I tried my best to give various demonstrations slowly and accurately so that he could keep up. After a while, things started to clear up, and my father eventually managed to get the hang of it.Exhausted as I might be, I felt it was really worth my while upon seeing the look of happiness/delight on my dad’s face (It had been weeks since he last got updated on what was going on in my sister’s life). From that point onwards, he has turned to show a strong preference for newly released technological devices in his daily life for the range of benefits they offer.Sự thật là, tôi không diễn đạt được dễ hiểu / rõ ràng như tôi muốn và vì vậy tôi thường gặp khó khăn khi đưa ra hướng dẫn cho người khác. Việc nhận thức được điều này làm tôi không thường xuyên truyền bá kiến ​​thức của mình cho người khác. Nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì, đã có lúc tôi hướng dẫn bố mình sử dụng Facebook thành công.Cha tôi từng là một người sợ công nghệ, người không dễ tiếp thu / cởi mở với công nghệ mới nhất. Nhưng khi chị gái tôi du học, mong muốn được giữ liên lạc với con gái yêu khiến bố tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài  quay sang tôi nhờ giúp đỡ sử dụng Facebook.Như bạn có thể biết, hai thiết bị được sử dụng phổ biến nhất để truy cập Facebook ngày nay là máy tính xách tay và điện thoại thông minh. Theo tôi, cái đầu tiên thân thiện hơn đối với những người mù về kỹ thuật số, khiến nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho những người mới bắt đầu như bố tôi. Tuy nhiên, ông già của tôi đã phớt lờ lời khuyên của tôi khăng khăng sử dụng điện thoại thông minh thay thế. Đúng như dự đoán, ông ấy đã gặp khó khăn trong việc tìm hiểu các chức năng của bàn phím ảo, điều này có thể hiểu được vì đây là lần đầu tiên ông ấy tiếp xúc với một thiết bị công nghệ cao như vậy. Khá khó khăn trước khi ông ấy có thể tự làm quen với tính năng đủ để chuyển sang lướt thông báo Facebook và trò chuyện trực tuyến trên Facebook Messenger. Cùng một thời gian đó, tôi đã cố gắng hết sức để đưa ra các chỉ dẫn khác nhau một cách chậm rãi và chính xác để ông ấy có thể theo kịp. Sau một thời gian, mọi thứ bắt đầu sáng tỏ, và cuối cùng cha tôi đã bắt đầu quen và làm được.Dù rất mệt, tôi cảm thấy đáng khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc / vui sướng trên gương mặt của bố tôi (Đã nhiều tuần rồi kể từ lần cuối ông ấy được cập nhật về những gì đang diễn ra trong cuộc sống của chị tôi). Từ đó trở đi, ông ấy đã chuyển sang thể hiện sự yêu thích mạnh mẽ đối với các thiết bị công nghệ mới ra trong cuộc sống hàng ngày của mình vì nhiều lợi ích mà chúng mang lại.

nguyentienthanh

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG