Từ vựng Speaking – Topic Home & Accommodation – Part 2

Các bạn hãy cùng IZONE tìm hiểu một số từ vựng trong chủ đề HOME & ACCOMMODATION nhé!

A. Từ vựng

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. Bài tập

Các bạn hãy làm các bài tập ứng dụng sau để quen thuộc hơn với các từ mới vừa học nhé

Bài 1: Hãy chọn đáp án đúng A,B, C để hoàn thành câu

1. They lived in a six-room … on the eighth floor.

2. Last night, we had a …… at Jack’s house. We made up dance routines in our pajamas.

3. It is convenient to clean the house when every room is …. the same level

4. My house is in the … of Hanoi.

5. He wants to live in a ….. area with a lot of fresh air to feel much more relieved.

6. Our city doesn’t have many…………… such as cinemas or amusement parks.

7. There is no …… like Tom’s house. I just want to live there forever.

8. She enjoys the … atmosphere in Hue a lot as it makes her feel relaxed.

9. It is more … to buy a second-hand car rather than a new one.

10. In my free time, I usually … Netflix series.

Bài 2: Chọn các từ trong bảng để hoàn thành các chỗ trống tương ứng 

come over     (be) dotted around     far away from (sth)      tidy it up       curl myself up

1. If you are free, my house and play video games with me.

2. On winter days, I just want to and sleep in.

3. Her room is too messy. She needs to .

4. There are many amusement parks the city.

5. It takes me 2 hour to go to school. It is my house.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. Ứng dụng vào Speaking

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng, các bạn hãy ứng dụng vào trả lời câu hỏi sau đây:

Describe your ideal accommodation

You should say:

  • Where this place is
  • What it is like
  • When you want to live there and explain why it is ideal to you

Sau khi đã tự trả lời câu hỏi dựa vào các từ vựng đã học, các bạn hãy xem câu trả lời mẫu ở đây nhé!

Câu trả lời

Nghĩa tiếng Việt

Describe your ideal accommodation

You should say:

Where this place is
What it is like
When you want to live there and explain why it is ideal to you.

Mô tả chỗ ở lý tưởng của bạn

Bạn nên nói:

Nơi này ở đâu
Nó như thế nào
Khi bạn muốn sống ở đó và giải thích lý do tại sao nó lại lý tưởng với bạn.

A couple of weeks ago, I got an invitation to a birthday party from a friend named Thơ. We’ve just known each other for a little while, but we have a lot in common that we’re gradually becoming closer. Her birthday was approaching, so she asked me to come over for a visit. Her place is not far away from mine, around 2km from the city centre. She lives with her family in a four-storey house. The house has a yellow lick of paint from the outside, which reminds me of French architecture back in the colonial days

So my first impression was that her family was sort of traditional and by the book.  Entering the house, I was taken aback by the interior design. The house, from what I remember, was  fully refurbished with all the mod cons, all of which were monitored automatically. On the first floor, there was a vast living room with many family pictures and colorful decorations. The atmosphere it gave off was rather formal that I guessed it must be the place where they often wine and dine guests to discuss business matters. On the second floor lay her parents’ room and a closet. Up another flight of stairs was her room on the third floor, which contrasted sharply with other rooms in the house. It had floral wallpaper and artistic posters of her favourite music bands. 

Overall, Thơ’s house is a typical warm & cosy place to live, especially if you love a spacious living space. However, if I were offered the chance, I wouldn’t want to live here, as I find the prospect of living in a multi-storey house quite tiring. I felt a shiver, thinking about how many hours it would take me to climb and down the stairs cleaning the rooms every day. I would rather live in a small apartment with every room staying on the same floor. I’ve got a tightly packed schedule at work, and when I’m home, I just want to relax. At least, that’s how I’m feeling right now. Maybe ten to twenty years down the road, once I’m settled down with a family of my own, I might change my mind and want to climb the property ladder. Who knows?

Cách đây vài tuần, tôi nhận được lời mời dự tiệc sinh nhật từ một người bạn tên Thơ. Chúng tôi mới biết nhau một thời gian ngắn nhưng có nhiều điểm chung là chúng tôi đang dần trở nên thân thiết hơn. Sinh nhật của cô ấy đang đến gần, vì vậy cô ấy đã yêu cầu tôi đến thăm. Nơi ở của cô ấy không xa nơi tôi ở, cách trung tâm thành phố khoảng 2km. Cô sống cùng gia đình trong một ngôi nhà bốn tầng. Ngôi nhà có lớp sơn màu vàng chanh nhìn từ bên ngoài khiến tôi liên tưởng đến kiến ​​trúc Pháp thời thuộc địa.

Vì vậy, ấn tượng đầu tiên của tôi là gia đình cô ấy theo kiểu truyền thống và theo luật lệ. Bước vào nhà, tôi ngỡ ngàng trước thiết kế bên trong. Căn nhà, theo những gì tôi nhớ, đã được tân trang lại hoàn toàn với tất cả thiết bị hiện đại, tất cả đều được giám sát tự động. Ở tầng một, có một phòng khách rộng lớn với nhiều tranh ảnh gia đình và đồ trang trí màu sắc. Bầu không khí nó tỏa ra khá trang trọng mà tôi đoán nó phải là nơi họ thường thiết đãi với khách để bàn về các vấn đề kinh doanh. Trên tầng hai là phòng của cha mẹ cô và một tủ quần áo. Lên một nhịp cầu thang nữa là phòng của cô trên tầng ba, tương phản rõ rệt với các phòng khác trong nhà. Nó có hình nền hoa và áp phích nghệ thuật của các ban nhạc yêu thích của cô ấy.

Nhìn chung, nhà của Thơ là một nơi ở ấm cúng điển hình, đặc biệt nếu bạn yêu thích một không gian sống rộng rãi. Tuy nhiên, nếu có cơ hội, tôi sẽ không muốn sống ở đây vì tôi thấy viễn cảnh sống trong một ngôi nhà nhiều tầng khá mệt mỏi. Tôi cảm thấy rùng mình, nghĩ đến việc mình phải leo xuống cầu thang hàng ngày để dọn dẹp phòng ốc mất bao nhiêu tiếng đồng hồ. Tôi thà sống trong một căn hộ nhỏ với mọi phòng ở trên cùng một tầng. Tôi có một lịch trình dày đặc tại nơi làm việc và khi về nhà, tôi chỉ muốn thư giãn. Ít nhất, đó là cảm giác của tôi lúc này. Có thể từ mười đến hai mươi năm nữa, khi tôi đã ổn định cuộc sống với một gia đình của riêng mình, tôi có thể thay đổi ý định và muốn nâng cấp chỗ ở. Ai biết được?

nongkieutrinhizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG