Từ vựng Speaking – Topic TV Series/Programs – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề TV Series/Programs, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề TV Series/Programs, các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn đáp án A, B, C

1. I don’t know ……. the top of my head, but I could go and look it up.

2. Both Christine and Fiona want the ……. role in that movie.

3. I wouldn’t dare wear anything that outrageous, but Michelle carried it ….. brilliantly.

4. This last paragraph doesn’t make any …….

5. Hitting the gym really …..my mind off work.

6. When he goes on holiday, it takes him the first couple of days just to ……down.

7. We’d heard so many good things about the new restaurant, but the food didn’t fail to …. up to our expectations at all.

8. To illustrate, let us turn ….. a brief summary of each chapter.

Bài 2: Chọn từ đúng trong các câu sau

1. We spent a week relaxing on the capturing/captivating island of Capri.
2. He has since become an accomplished/accompanied actor in both starring and supporting film and television roles.
3. They are too busy for idle/idol chatter.
4. He made an emotional appeal/appear to voters.
5. Soon they realized that a very intimate and emotionally close bone/bond had developed.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

Describe TV series you like

You should say:

  • What the series are
  • Who act these series
  • What is the plot

Explain how you feel about it

Câu trả lời

Nghĩa tiếng Việt

Describe TV series you like

You should say:

What the series are

Who act these series

What is the plot

Explain how you feel about it

Miêu tả một bộ phim truyền hình nhiều tập bạn thích
Bạn nên nói:
Phim truyền hình đó là gì
Ai đóng bộ phim đó
Kịch bản đó là gì
Giải thích bạn cảm thấy như thế nào về nó

I’m a big fan of TV series. As Vietnamese TV series show little originality, I have recently turned to American ones. Off the top of my head, I wouldn’t hesitate to say that the most captivating TV series that I’ve ever watched is “Friends”.

Tôi là một fan cuồng của phim truyền hình dài tập. Vì phim truyền hình Việt Nam không độc đáo lắm nên gần đây tôi đã chuyển sang phim truyền hình Mỹ. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi không ngại ngần khi nói rằng bộ phim truyền hình hấp dẫn nhất mà tôi từng xem là “Friends”.

Regarding/With regards to/Concerning to the cast, I have to say that it is an all-star cast. Jennifer Aniston, my favorite actress and also one of the leads in the series, carried it off brilliantly, which makes sense as she is an accomplished one. The rest of the star-studded cast gave a dazzling display of their talents too.

Về dàn diễn viên, tôi phải nói rằng đó là một dàn diễn viên toàn sao. Jennifer Aniston, nữ diễn viên yêu thích của tôi và cũng là một trong những vai chính của bộ phim, đã thực hiện nó rất tốt, điều đó hợp lý vì cô ấy là một người diễn viên tài giỏi. Phần còn lại của dàn diễn viên toàn sao cũng đã thể hiện màn trình diễn thành công tài năng của họ.

Although the show only revolves around daily happenings of a group of 6 friends, it keeps me on the edge of my seat whenever I watch it. Each episode is packed with hilarious jokes and idle chatter. It gives me unstoppable bursts of laughter and it really works whenever I need to take my mind off work. What appeals to me most is the close bond among friends, which enables the characters in the TV series to get over all the difficulties in their life. If you are in need of an exhilarating TV series to wind down a bit, I would highly recommend “Friends” and I’m sure it wouldn’t fail to live up to your expectation.

Mặc dù chương trình chỉ xoay quanh những chuyện thường ngày của một nhóm 6 người bạn, nhưng nó khiến tôi háo hức mỗi khi xem nó. Mỗi tập phim đều ngập tràn những câu chuyện hài hước những câu chuyện phiếm. Nó mang lại cho tôi những tràng cười không ngớt và nó thực sự có tác dụng bất cứ khi nào tôi cần giải tỏa tâm trí. Điều hấp dẫn tôi nhất chính là tình cảm thân thiết giữa những người bạn với nhau, giúp các nhân vật trong bộ phim truyền hình có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Nếu bạn đang cần một bộ phim truyền hình thú vị để thư giãn một chút, tôi thực sự giới thiệu "Friends" và tôi chắc chắn rằng bộ phim sẽ không làm bạn thất vọng.

hoangthanhloanizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG