Vocabulary | IZONE

Từ vựng Speaking – Topic Furniture – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Letters/Emails, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề FURNITURE Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: chọn đáp án A, B, C

1.You don’t have to be an …….. renowned supermodel to launch a singing career, but it helps.

2. I keep my socks in the bottom ……….

3. I nod, trying to give …….. a vibe of being coolly serious

4. Banks have realized they need to provide additional ……… at ATMs.

5. This money will come ……. handy when you go back to school

6. A ………. is a small table usually with shelves or drawers, that you have next to your bed

7. But he told me that he was going …… a business trip to Chicago.

8. My jeans are almost worn ……… because I’ve worn them so much.

Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu

1. The cancer risks associated (with/to) smoking have been well documented
2. You must take his illness (on/into) consideration before dismissing him.
3. The room as a whole can give (off/in) a harmonious vibe
4. Instead of butter, I always (come/go) for margarine or a low-fat spread
5. Most of us would only consider buying furniture when the old ones are out of (survive/service).

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời những câu hỏi sau đây:

Describe a piece of furniture.

You should say:

What the furniture is

Where it is

What does it look like (What it is made of)

And explain why you are (still) using it.

Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
Describe a piece of furniture.
You should say:
What the furniture is
Where it is
What does it look like (What it is made of)
And explain why you are (still) using it.
Miêu tả một món đồ nội thất.
Bạn nên nói:
Đồ đạc đó là gì
Nó ở đâu 
Nó trông như thế nào (Nó được làm bằng chất liệu gì)
Và giải thích lý do tại sao bạn (vẫn) sử dụng nó.
Honestly, I’m no furniture aficionado, so this question presents a bit of a challenge to me. But if I have to choose one, then I think it’s going to be the nightstand my brother gave me as a present for my 18th birthday.
While my brother was on a business trip overseas, he purchased it at IKEA, an internationally renowned furniture supplier. Coming from IKEA, it comes as no surprise that it is a fabulous-looking piece, with nicely balanced colors. The theme color is mild black, but in different hues. Specifically, the 3 front drawers come in 3 different/distinct shades of black, which highlight/bring out the color of a small yet bright mirror attached to the top edge. All of these manners of presentation/color mixings make the nightstand a perfect match with my pecan brown drape and my auburn bed sheet, which altogether give off an elegant and pleasant vibe for the whole room. Also, it’s one of my favorite items not just for its appearance but also because of its functionality. The drawers are the perfect place for me to stuff/store away my bits and bobs in, so that whenever I want to get hold of something, they save me tons of time rummaging around the room looking for things. On top of that, the top of the nightstand offers a perfect spot to put the night light, candles and cups on, so it comes in really handy.

It’s been 4 years now, and although it’s pretty worn out with lots of scratchesaround the edges, I’m far from replacing it with a new one. This is because thenightstand holds a sentimental value for me. It was assembled by my brother himself, and I can still remember the afternoon chitchat and bickering betweenme and my brother about how to put the pieces together. So all in all, that’s the story of my lovely nightstand, and I’m going to keep using it as long as I can.
Thành thật mà nói, tôi không phải là người đam mê đồ nội thất, vì vậy câu hỏi này hơi khó đối với tôi. Nhưng nếu tôi phải chọn một cái, thì tôi nghĩ nó sẽ là cái tủ đầu giường mà anh trai tôi đã tặng tôi như một món quà cho sinh nhật lần thứ 18 của tôi.
Trong khi anh trai tôi đi công tác nước ngoài, anh ấy đã mua nó tại IKEA, mộtnhà cung cấp đồ nội thất nổi tiếng quốc tế. Là đồ nội thất của IKEA, không có gì đáng ngạc nhiên khi nó là một tác phẩm trông tuyệt vời, với màu sắc hài hòa độc đáo. Màu sắc chủ đạo là màu đen nhẹ nhàng nhưng có các sắc độ khác nhau. Cụ thể, 3 ngăn kéo phía trước có 3 tông màu đen khác nhau / riêng biệt, làm nổi bật màu sắc của một chiếc gương nhỏ nhưng sáng được gắn vào cạnh trên. Tất cả những cách trình bày / kết hợp màu sắc này làm cho chiếc tủ kết hợp hoàn hảo với bộ rèm màu nâu hạt dẻ và bộ ga trải giường màu nâu đỏ của tôi, hoàn toàn mang lại cảm giác thanh lịch và dễ chịu cho cả căn phòng. Bên cạnh đó, chiếc tủ là một trong những đồ dùng yêu thích của tôi không chỉ vì vẻ ngoài mà còn vì chức năng của nó. Các ngăn kéo là nơi lý tưởng để tôi có thể nhét / cất giữ các đồ dùng vụn vặt của mình, để bất cứ khi nào tôi muốn lấy thứ gì đó, chúng giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian lục tung khắp phòng tìm đồ. Ngoài ra, phần trên cùng của tủ đầu giường cho tôi một vị trí hoàn hảo để đặt đèn ngủ, nến và cốc, vì vậy nó thực sự tiện dụng.
Đã 4 năm trôi qua và mặc dù nó khá cũ với nhiều vết xước xung quanh các cạnh, tôi còn lâu mới thay thế nó bằng một cái mới. Điều này là bởi vì chiếc tủ đầu giường chứa đựng giá trị về mặt tình cảm với tôi. Nó được lắp ráp bởi chính anh trai tôi, và tôi vẫn còn nhớ cuộc trò chuyện buổi chiều và cãi nhau giữa tôi và anh trai tôi về cách ghép các mảnh lại với nhau. Nhìn chung là, đó là câu chuyện về chiếc tủ đầu giường đáng yêu của tôi và tôi sẽ tiếp tục sử dụng nó đến chừng nào có thể.