Vocabulary | IZONE

Từ vựng Speaking – Trying New Things/ Adventurousness – Part 3

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Trying New Things/ Adventurousness, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Trying New Things/ Adventurousness. Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn đáp án A, B, C

1. I always want to ________ out a live octopus, but it’s tentacles are still moving even when they were chopped off, so I’m quite hesitant.

2. Do you ever dream of ___________ a new land to rule all by yourself?

3. I’m not sure. I just want to lead a _________ life so your offer is not very appealing to me.

4. Maria usually paints at night. She said the starry sky helps _________ her creativity.

5. He tends to _________ to a hobby for about a week then picks up another instantly.

6. ___________ with exotic ingredients frequently, David Chen is known as the “The Mad Scientist” in the culinary world.

7. I like to wear baggy clothes. They _________ my confidence a lot.

8. She was quite a(n) ___________. She even took on a 1000 km bike trip all by herself.

Bài 2: Chọn từ thích hợp ở phần A để điền vào ô trống.

1. Not even the most eater can understand how people could eat mummies for health benefits.
2. Fermented sardine is considered to be because of its distinctive smell.
3. I have come to and to new patterns after moving to Korea.
4. What a idea! I’ll take it into consideration.
5. James has a huge for dried fruits. He seems to never have enough.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng, các bạn hãy ứng dụng và trả lời những câu hỏi sau đây:

1. Why do some people eat the same thing all the time?

2. Does it benefit people when they try new things?

3. Should young people play dangerous sports?

4. Do you enjoy doing risky things?

5. Why are some people afraid to try new things?

Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
1. Why do some people eat the same thing all the time?1. Tại sao có một vài người lúc nào cũng chỉ ăn một thứ? 
Truth be told, I don’t think I’m in a good position to answer this question as I consider myself quite a risk-taker/an open-minded person in tasting/ trying out a new dish. But as far as I know, sticking to a particular type of food day after day is extremely time efficient, as it saves people, especially time-crunched ones, the trouble of taking forever to decide what to eat. So, in comparison with an adventurous eater like me, a person with an appetite for a single dish could head over to the restaurant they like, order the dish they want and just get it over with.Nói thật thì tôi không nghĩ mình có đủ khả năng để trả lời câu hỏi này vì tôi tự cho mình là một người chấp nhận rủi ro / một người cởi mở trong việc nếm / thử một món ăn mới. Nhưng theo những gì tôi biết, việc gắn bó với một loại thực phẩm cụ thể ngày này qua ngày khác cực kỳ hiệu quả về thời gian, vì nó tiết kiệm cho mọi người, đặc biệt là những người eo hẹp về mặt  thời gian, không phải mất thời gian để quyết định ăn gì. Vì vậy, so với một người sẵn sàng thử những món ăn mới như tôi, một người thèm ăn một món duy nhất có thể đến nhà hàng họ thích, gọi món họ muốn và chỉ việc kết thúc.
2. Does it benefit people when they try new things?2. Nó có mang lại lợi ích cho mọi người khi họ thử những điều mới không?
Trying your hands at new things is definitely beneficial, especially for those creatures of habit/conformists, since it offers these individuals novel experiences. On top of that, experimenting with new things can enhance our creativity. The reason for this is that adding something new to one’s routine every now and then might enable the brain to recognize and adapt to new patterns, which is an essential foundation for one to think out of the box.Thử sức với những điều mới chắc chắn có lợi, đặc biệt là đối với những người gắn chặt với những thói quen vốn có, vì nó mang lại cho những cá nhân này những trải nghiệm mới lạ. Trên hết, thử nghiệm với những điều mới có thể nâng cao khả năng sáng tạo của chúng ta. Lý do cho điều này là việc thỉnh thoảng thêm một cái gì đó mới vào thói quen của một người có thể cho phép não bộ nhận biết và thích ứng với các quy tắc mới, đây là nền tảng thiết yếu để người ta có thể suy nghĩ sáng tạo ngoài khuôn khổ.
3. Should young people play dangerous sports?3. Người trẻ tuổi có nên chơi những môn thể thao mạo hiểm không?
Well, they say “the sky’s the limit”, so why not? Giving dangerous sports a go can help youngsters conquer their inner fear, thereby boosting their confidence in the long run. Furthermore, playing these extreme sports provides the young with thrilling once-in-a-life-time experiences so that when they grow old, they can look back on the good old days and be proud. That said, there should be safety measures to make sure nothing goes wrong, as accidents in these sports could be fatal/tragic. As long as the safety of the participants is guaranteed, youngsters playing dangerous sports should be encouraged.Chà, họ nói “không có gì là giới hạn”, vậy tại sao không? Thử các môn thể thao nguy hiểm có thể giúp giới trẻ chinh phục nỗi sợ hãi bên trong, từ đó thúc đẩy sự tự tin của họ về lâu dài. Hơn nữa, chơi những môn thể thao mạo hiểm này còn mang lại cho người trẻ những trải nghiệm phấn khích cả đời chỉ có một lần để khi về già, họ có thể nhìn lại những ngày tháng tươi đẹp và tự hào. Dù vậy, cần có các biện pháp an toàn để đảm bảo không có sự cố nào xảy ra, vì tai nạn trong các môn thể thao này có thể gây nguy hiểm chết người / thương tâm. Miễn là sự an toàn của những người tham gia được đảm bảo, việc những người trẻ tuổi chơi các môn thể thao nguy hiểm nên được khuyến khích.
4. Do you enjoy doing risky things?4. Bạn có thích làm những việc mạo hiểm không?
Well, it really depends on how you’d define risky, but to a person who derives great pleasure from repetitive activities like me, doing risky things is just not my idea of fun. Granted, risk takers might have a point in saying that routines are boring and suffocating, but I see it differently. I really enjoy comfort and security, so routine activities, which involve a definite output for a known input, are just my cup of tea.Điều đó thực sự phụ thuộc vào cách bạn định nghĩa rủi ro như thế nào, nhưng đối với một người lấy các hoạt động lặp đi lặp lại làm vui như tôi, làm những điều mạo hiểm không phải là kiểu của tôi. Công nhậnnhững người ưa mạo hiểm có thể có lý khi nói rằng các công việc thường xuyên nhàm chán và ngột ngạt, nhưng tôi lại thấy khác. Tôi thực sự thích sự thoải mái và an toàn, vì vậy các hoạt động thường ngày, bao gồm những hoạt động không phải thử sai và mò mẫm, mới đúng là sở thích của tôi.
5. Why are some people afraid to try new things?5. Tại sao lại có một số người ngại phải thử những điều mới?
I don’t mean to make a broad generalisation, but I suppose the reason for this is that those people see changes as a threat to the stable and peaceful life they are leading. By that, I mean an exposure to exotic things could exhaust people who are reluctant to change, as fear of failures or having to start over could be mentally taxing/crippling. To resist any significant changes, they do their best to stay in their comfort zone.Tôi không có ý vơ đũa cả nắm, nhưng tôi cho rằng lý do của điều này là những người đó coi những thay đổi là mối đe dọa đối với cuộc sống ổn định và yên bình mà họ đang sống. Bởi vậy, ý tôi là việc tiếp xúc với những thứ khác lạ có thể khiến những người không muốn thay đổi kiệt sức, vì nỗi sợ thất bại hoặc phải bắt đầu lại có thể gây mệt mỏi, kiệt quệ về trí óc. Để chống lại bất kỳ thay đổi lớn nào, họ cố gắng hết sức để luôn ở trong vùng an toàn của mình.