Từ vựng Speaking – Topic Noise & Quiet Places – Part 2

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Noise & Quiet Places, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Noise & Quiet Places, các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn đáp án A, B, C

1. Loaning themselves out gives volunteers the opportunity to strengthen their skills, ……………. their networks and find new meaning in their jobs.

2. Some men struggle with talking about certain things but I’m very lucky being quite …………… and talking has never been a problem.

3. The various measurement techniques available today require a controlled environment like in vacuum, vibration and ………………. environment.

4. Last week’s picnic was a memorable experience for me, I had a ……………. collective experience with my peers.

5. I didn’t mean to offend you. I just said the first thing that ……………. to my mind.

6.I know you’re anxious to hear how your father is doing after the surgery, so let me put your …………….. at ease—he’s going to make a full recovery.

7. All witnesses have to … the police an account of what they saw the night of the burglary.

8. They were ……………….. giving two or three dinner parties a month

Bài 2: Chọn từ đúng trong các câu sau

1. Unfailingly/Unfailing courteous, they spoke of ideas that played out over many centuries.
Câu trả lời của bạn:
2. Reigate’s stunning surrounding countryside offers the perfect tonic to relax and leave the bustle and hustle/hustle and bustle of everyday life.
Câu trả lời của bạn:
3. Incessant/Incessive noise made by people in towns and cities has turned the robin into a night owl, a study shows.
Câu trả lời của bạn:
4. Global warming is so alarming that we have to please/plead for the intervention of authorities to solve the problems.
Câu trả lời của bạn:
5. About this issue, you’ll have to take this up/on with the head of the department.
Câu trả lời của bạn:

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

  1. Why don’t some people like quiet places?
  2. What places, in your opinion, can be considered as peaceful places?
  3. What would you do if your neighbors were noisy all the time?
  4. Do you like listening to music over and over again?
Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
1: Why don’t some people like quiet places?
To many (people), these noise-free places are not their idea of fun as they are extroverts who enjoy surrounding themselves with (a great) many people. My close friends, for example, are fun-loving and therefore would prefer going to vibrant places like bars, cinemas to quiet places like libraries or café. Also, only by being around people can they broaden their social circles/network and have a rewarding collective experience with their acquaintances.
1: Tại sao một số người không thích nơi yên tĩnh?
Đối với nhiều người, những nơi không có tiếng ồn này không phải là cái họ thích vì họ là người hướng ngoại thích xung quanh mình có (rất nhiều) người. Chẳng hạn, những người bạn thân của tôi rất ham vui và do đó, họ thích đến những nơi sôi động như quán bar, rạp chiếu phim hơn là những nơi yên tĩnh như thư viện hoặc quán cà phê. Ngoài ra, chỉ khi ở gần mọi người, họ mới có thể mở rộng mối quan hệ xã hội của mình và có trải nghiệm chung đáng giá với những người quen của họ.
2: What places, in your opinion, can be considered as peaceful places?
Places with quiet settings like café and libraries are the first option that comes to my mind. There is a whole bunch of cafés with a decent atmosphere, where I can unfailingly concentrate or find peace of mind (as they provide an escape from the daily hustle and bustle of modern life). Besides, sacred and holy places like temples or churches are also tranquil ones, where I can put my mind at ease as all the noises and chaos will be gone there.
5: Theo bạn, những nơi nào có thể được coi là nơi yên tĩnh?
Những nơi có không gian yên tĩnh như quán cà phê và thư viện là lựa chọn đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi. Có một loạt các quán cà phê với bầu không khí khá tốt, nơi tôi luôn luôn có thể tập trung hoặc tìm thấy sự tĩnh tâm (vì chúng mang đến một lối thoát khỏi nhịp sống nhộn nhịp hối hả hàng ngày). Bên cạnh đó, những nơi thiêng liêng và thần thánh như chùa chiền hay nhà thờ cũng là những chốn tĩnh mịch, nơi tôi có thể thư giãn đầu óc vì ở đó mọi ồn ào, náo nhiệt sẽ không còn nữa.
3: What would you do if your neighbors were noisy all the time?
If my next-door neighbors kept making incessant noises, the first thing I think I would do is to take it up with them and give an account of how their noises have disturbed my life. In case/in the event that they refused to pay heed/cooperate and insisted on committing this breach of the peace, I would have no choice but to plead for the intervention of authorities to solve the problems once and for all. Only local authorities could come up with a reasonable measure to deal with such persistent people, I think.
3: Bạn sẽ làm gì nếu hàng xóm của bạn thường xuyên gây ồn ào?
Nếu những người hàng xóm cạnh nhà tôi liên tục gây ra tiếng động không ngừng, điều đầu tiên tôi nghĩ mình sẽ làm là gặp họ nói chuyện thuật lại xem những tiếng ồn của họ đã làm xáo trộn cuộc sống của tôi như thế nào. Trong trường hợp họ từ chối lưu tâm/hợp tác và cứ tiếp tục hành vi gây mất trật tự công cộng này, tôi sẽ không còn cách nào khác ngoài việc nhờ đến sự can thiệp của chính quyền để giải quyết dứt điểm vấn đề. Tôi nghĩ chỉ có chính quyền địa phương mới đưa ra được biện pháp hợp lý để đối phó với những người dai dẳng như vậy.
4: Do you like listening to music over and over again?
To be honest, I am not in the habit of replaying a song as I find it so tedious and monotonous to do the same things many times over. So for instance, when I’m at my friend’s (place) and happen to hear the same song many times over, I’d just fall asleep. Instead of tuning in for a broken record, I would prefer a playlist made up of various songs to experience the full spectrum of emotions and feelings.
4: Bạn có thích nghe nhạc lại nhiều lần không?
Thành thật mà nói, tôi không có thói quen nghe lại một bài hát vì tôi cảm thấy thật tẻ nhạt và đơn điệu khi phải làm đi làm lại những việc giống nhau. Nên chẳng hạn khi tôi ở chỗ bạn tôi và tình cờ nghe thấy một bài hát nhiều lần, tôi chỉ cảm thấy buồn ngủ. Thay vì nghe ‘một thứ được bật đi bật lại’, tôi muốn một danh sách phát gồm các bài hát khác nhau để trải nghiệm đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Đỗ Hoàng Phong

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG