Từ vựng Speaking – Topic Music – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Music, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề MUSIC. Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn đáp án A, B, C

1. For the opening night, we’re expecting a ……. house

2. He expresses a desire to go ………. stage whenever he goes to a bar.

3. The publisher told the writers they should drop…… if they ever wanted a newspaper job

4. The CEO of this start-up company is a well-known …….. of several charities.

5. My Linh began the show with her hit and was ………. by her husband – Anh Quan musician.

6. The goverments lengthen national holiday to ………to domestic tourists for travelling.

7. An elderly cousin had left her a huge ………

8. A glass of hot milk in the evening helps me ……… after work.

Bài 2: Chọn từ đúng trong các câu sau

1. The concert is expected to appeal to (hordes / schools) of audience after being marketed on social networks.
2. They had dinner in the very (intimate / initiate) surroundings of a local restaurant.
3. In the (dim / slight) light, her fist, wrapped in a handkerchief, became a materialized spirit
4. Annual end-year meeting is one of the most (nerve / heart) -racking times I’ve experienced
5. The answers to these questions remain as (evasive / elusive) as ever.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng, các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

Describe a place you know where people go to listen to music (such as a theatre or a music hall).

You should say:

Where it is

What kind of music is performed there

What types of people go there

Why people go there how you know this place

And explain your impressions of this place

Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
Describe a place you know where people go to listen to music (such as a theatre or a music hall).
You should say:
Where it is
What kind of music is performed there
What types of people go there
Why people go there how you know this place
And explain your impressions of this place
Miêu tả một nơi bạn biết mà nhiều người đến để nghe nhạc (như nhà hát hoặc phòng hòa nhạc)
Bạn nên nói về:
Nơi đó ở đâu
Thể loại nhạc được biểu diễn ở đó là gì
Những ai đến đó
Tại sao nhiều người đến đó và làm sao mà bạn biết nơi đó
Và giải thích ấn tượng của bạn về nơi đó.
I have to say that I am a huge fan of live music performances, and among all the places that offer great music experiences, I wouldn’t hesitate to go for this special one in my description. It’s “Tranquil cafe”, which is only a few minutes’ walk from my workplace and I drop by this café almost every week. Well, as the name says it all, it’s quite a cozy and ambient place, which particularly caters to music lovers. Although this place, located in a small alley in the Old Quarters, is elusive to many, it still appeals to a huge number of patrons weekdays and weekends alike. Take Wednesday for example, when the music night is open to all, hordes of audience go up on stage and perform their favorite songs, accompanied by one or two guitarists. At the weekends, it usually offers songs composed by Trinh Cong Son and performed by professional singers. Speaking of Trinh Cong Son, he is a legendary Vietnamese songwriter, who left in his legacy many pieces of immortal songs.
I guess the comfortable, intimate atmosphere is what makes every mini concert in this café so magnetizing to the audiences. You know, it was invariably a full house, at least for every single time I have been there. Like other people, I dig the feeling of immersing myself in the dim light with good music. I think it’s a great way of unwinding after some nerve-racking time at work.
Tôi phải nói rằng tôi rất thích những màn trình diễn âm nhạc sống, và trong tất cả các nơi mà cung cấp trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời, tôi sẽ không do dự mà chọn nơi đặc biệt này theo miêu tả của tôi. Đó là “Tranquil Cafe”, nơi chỉ tốn một vài phút đi bộ từ chỗ làm của tôi và tôi ghé qua quán cà phê này hầu như mọi tuần. Ừ  thì, cái tên nói lên tất cả, đó là một nơi ấm cúng và dễ chịu, nơi mà phục vụ cho những người yêu âm nhạc. Mặc dù nơi này, tọa lạc ở trong một con ngõ nhỏ trên phố cổ, thì khó tìm với nhiều người, nó vẫn thu hút một lượng lớn khách quen vào những ngày trong tuần và cả ngày cuối tuần. Lấy thứ Tư là một ví dụ, khi buổi tối âm nhạc được tổ chức cho mọi người, hàng loạt khán giả lên sân khấu và biểu diễn những ca khúc yêu thích của họ, được đệm đàn bởi một hoặc hai nhạc công ghita. Vào những ngày cuối tuần, nơi này thường phục vụ những bài hát được sáng tác bởi Trịnh Công Sơn và được biểu diễn bởi những ca sĩ chuyên nghiệp. Nói về Trịnh Công Sơn, ông ấy là một nhạc sĩ Việt Nam huyền thoại, người mà đã để lại những di sản bài hát bất hủ.Tôi đoán không khí thoải mái và thân mật là thứ làm cho những buổi hòa nhạc nhỏ ở quán cà phê này thật sự thu hút với khán giả. Bạn biết đấy, nó luôn luôn hết chỗ, ít nhất cứ mỗi lần tôi đến đó. Như những người khác, tôi thích cảm giác được đắm chìm trong ánh sáng mờ ảo với nhạc hay. tôi nghĩ đó là một cách tuyệt vời để thư giãn sau những thời gian làm việc căng thẳng ở chỗ làm. 

nguyentienthanh

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG